Mamai Gora/Stas Nabatnikov & Shutterstock
Daggert

Rik krigergrav funnet

Ukrainske arkeologer har avdekket en over 2000 år gammel grav med skjelettet av en kriger som tilhørte den gåtefulle skyter-stammen.

Under utgravingen av en skytisk gravhaug i Zaporizjzja Oblast i Ukraina har arkeologer gjort en rekke usedvanlige funn.

Haugen inneholdt ifølge de lokale arkeologene en stor og en mindre grav. Den store var allerede blitt plyndret i oldtiden og derfor stort sett tom, men i den mindre graven lå skjelettet av en ung mann i alderen 18-20 år.

Ved siden av den døde fant arkeologene metalldeler fra trinsen til en hest, en jernøks, pilspisser av bronse og ben samt en akaines – en skytisk daggert.

Gravområde for de gåtefulle skyterne

Spesielt daggerten er bemerkelsesverdig fordi den åpenbart har vært meget kostbar. Våpenet lå således i en skjede pyntet med gullplater og hadde et rikt dekorert skjefte.

Ifølge utgraverne har den unge krigeren sannsynligvis hatt en forbindelse til den avdøde personen i den plyndrede, men større graven ved siden av.

De ukrainske arkeologene har arbeidet i området hvor graven ble funnet i 32 år. Her ligger en stor gravplass med graver fra de gåtefulle skyterne.

Skyterne var både fryktet og beundret

Skyterne var et nomadefolk som hadde sin opprinnelse i dagens Iran. På 700-tallet f.Kr. trengte folkeslaget inn i bl.a. Ukraina. Skyterne var både fryktet og beundret for sin krigskunst fra hesteryggen, noe som gjorde dem til en ekstremt farlig fiende.

I dag er de spesielt kjent for sine kunstferdige graver som ofte er fylt med rikt dekorerte gaver av gull. Det gåtefulle folke­slaget forsvant ut av historien rundt 100 f.Kr.

Ifølge arkeologene stammer den nylig oppdagede krigergraven fra 500-tallet f.Kr., hvilket gjør den til den hittil eldste skytiske graven funnet i området.

De ca. 400 andre undersøkte skytiske gravene i området er alle rundt 200 år yngre.