Romersk kvinne funnet med overdådige smykker

En mystisk, kristen kvinne fra 300-tallets Romerrike er funnet begravd med imponerende smykker. Andre kristne var så ivrige etter å bli begravd nær kvinnen at en hel gravplass vokste opp rundt henne.

Kalksteinen som sarko­fagene er utført i, kom fra et steinbrudd tre mil lenger øst.

En stor gravplass fra slutten av 300-tallet er funnet i Slovenias hovedstad Ljubljana. Her lå det i romersk tid et militært fort, Colonia Emona.

Fortet ble på begynnelsen av 300-tallet e.Kr. hjemsted for et større kristent fellesskap som under keiser Diokletians for­følgelser hadde flyktet fra Roma.

Kvinne var muligens helgen

Gravplassen teller mer enn 350 graver og viser blant annet at ikke alle kristne i Romerriket var fattige, men kunne ha både penger og innflytelse. Midt på plassen er det bygget et gravkapell som inneholder de jordiske restene av en 30-40 årig kvinne.

Hun ble begravd med en flott drikkeskål i blått glass og fine smykker. Arkeologene antar at kvinnen var viktig for felles­skapet og muligens ble regnet som en helgen, ettersom gravplassen er anlagt rundt graven hennes. Denne gravskikken kalles ad sanctos, og­ kjennes fra andre helgengraver.

Se noen av de flotte smykkene som er funnet i gravene:

Seks år gammel jente hadde den flotteste sarkofagen

Flere av de andre kristne er begravd i dyre sarko­fager hogd ut i kalkstein og fikk også fine smykker og mynter med seg i graven. En av de flotteste sarkofagene tilhører en seks år gammel jente som er begravd med blant annet et gullarmbånd og et gullhalskjede.