Shlomi Katzin/Shutterstock
Korsridder og sverd på havets bunn

Røntgenbilder avslører: Korsfarersverd ble bøyd i sjøslag

To år etter funnet av et sverd dekket av sand og skjell utenfor kysten av Israel har forskere undersøkt våpenet. Det har tilhørt en korsfarer som trolig mistet det i kamp for 800-900 år siden.

Under et dykk utenfor nordkysten av Israel i 2021 fant fritidsdykkeren Shlomi Katzin et langt sverd på havbunnen.

Men til de tilkalte arkeologenes store skuffelse var det umulig å undersøke sverdet. Bladet var dekket av et tykt skall av sand og blåskjell.

Nå har imidlertid forskerne løst problemet.

De har fått sverdet røntgenfotografert, og konklusjonen er klar. Våpenet har tilhørt en korsfarer, og krigeren har mistet det under kamp på havet, ifølge en artikkel i tidsskriftet `Atiqot.

"Sverdet ble brukt av en korsfarer som slo seg ned i landet etter det første korstoget og etablerte kongedømmet Jerusalem i 1099", skriver Jakob Sharvit, medforfatter av artikkelen og direktør for Israels kontor for fortidsminner, på Facebook.

Røntgenbildet viser at det 88 centimeter lange bladet er bøyd. Ifølge forskerne er dette et tegn på at sverdet gikk tapt i kamp, ettersom det dyrebare våpenet ellers ville blitt reparert.

Mann holder tilsandet sverd

Dykkeren Shlomi Katzin fant det 88 cm lange sverdet utenfor Neve Yam i det nordlige Israel.

© Nir Distelfeld, Israel Antiquities Authority

"Alt tyder på at sverdet falt i vannet under kamp», konkluderer Joppe Gosker fra kontoret for fortidsminner, ifølge nettavisen Times of Israel.

Funn av korsfarersverd er sjeldne

Korsfarerne var europeere som valfartet til Det hellige land mellom 1095 og 1291 for å erobre området fra muslimene.

"Med tanke på de blodige kampene som ifølge kildene fant sted i landet mellom korsfarere og muslimer, skulle vi forvente å finne flere sverd av denne typen. I virkeligheten finner vi mest fragmenter og svært få hele sverd."

Ifølge arkeologene er det bare funnet sju sverd fra perioden i landet, og de fleste av dem i havet. De håper at den økte interessen for dykking vil bidra til å avdekke flere av disse sjeldne fortidsminnene.

Forskerne skriver også at de jordiske levningene etter sverdets eier trolig også ligger på havbunnen:

"Krigeren kan fortsatt ligge uoppdaget i dypet og vil først komme til syne når sanden flytter på seg."

Sverd fra korstog på sort bakgrunn

Slik mener forskerne at sverdet ser ut under det tykke laget av sand og skjell.

© Joppe Gosker, Israel Antiquities Authority