Dawid F. Wieczorek-PCMA UW
Sudan tempelstein

Ruiner fra et egyptisk tempel funnet i Sudans ørken

Arkeologene skulle egentlig grave ut en middelalderfestning, men så dukket det opp tempelsteiner fra oldtiden. Steinene stammer fra den unike perioden i Egypts historie da kongene i Sudan også var faraoer.

For vel 2700 år siden hersket det mektige riket Kush over store deler av det vi i dag kjenner som Egypt og Sudan. Kongene av Kush oppførte seg som faraoer og etablerte til og med Egypts 25. dynasti som regjerte over oldtidsriket fra 744 til 656 f.Kr. Nå har polske arkeologer fra Warszawa universitet funnet steiner fra et Kush-tempel inne i restene av en gammel middelalderfestning kalt Gamle Dongola i Sudan.

Ved hjelp av hieroglyfer på steinene fra tempelet har det vært mulig å datere dem til rundt 700 f.Kr. Tempelet kan dermed være et bevis på denne unike perioden i Egypts historie.

Sudan tempelstein

Takket være hieroglyfene har det vært mulig å datere steinene til omkring 700 f.Kr.

© Dawid F. Wieczorek-PCMA UW

Funnet overrasker arkeologene

For arkeologene kommer funnet som litt av en overraskelse. De var i Sudan for å grave ut en middelalderfestning, ikke et tempel fra oldtiden. Det er heller ikke tidligere gjort funn på stedet som går så langt tilbake i historien.

Selv om det bare er små fragmenter av tempelet som har dukket opp, er det allerede mulig å fastslå at det var viet til guden «Amun-Ra av Kawa», basert på inskripsjoner på steinene. Amun-Ra var en av Egypts viktigste guder og ble også tilbedt i Kush. Kawa var en by i Kush-riket, og under tidligere utgravninger i byens ruiner er det blitt funnet restene av et tempel dedikert til nettopp Amun-Ra her.

Nå skal arkeologene undersøke om steinene utgjør et nytt tempel, eller om de er blitt brakt dit fra Kawa for å gjenbrukes som byggematerialer i middelalderfestningen.