Runestein ble brukt som benk i 28 år

En 1600 år gammel runestein er funnet i Østfold. Forskere mener at inskripsjonen kan gi ny innsikt i det urnordiske språket.

Steinen på 112 cm x 252 cm ble studert av flere forskere og snudd ved hjelp av en gravemaskin.

Arkeologer har funnet en runestein som stammer helt tilbake fra 400-tallet. Dermed er den bare litt yngre enn de eldste runesteinene i verden som er reist rundt år 350.

“På en skala fra 1 til 10 er dette en 11-er”, uttaler professor i arkeologi og prosjektets leder Frode Iversen.

Runestein hadde blitt til benk

Steinen var ikke skjult – den har siden 1990 vært brukt som benk på en gård i Rakkestad kommune i Østfold. Det var først da en nabo fikk mistanke om at markeringene på steinen ikke var tilfeldige, at arkeologene hørte om den.

De kunne konstatere at det dreide seg om en runestein der inskripsjonene var var svært medtatt av vind, vær og slitasje, slik at skriften ikke kunne tydes med det blotte øye. Men ved hjelp av fotogrammetri – en spesiell målemetode der det ved hjelp av mange fotografier skapes en 3D-modell – dukket noen ord likevel frem.

Ble brukt til egenreklame

På steinens best bevarte side står det: “Lu irilaR raskaR runoR”, som kan oversettes til: “Hogg runer, dyktige rune­mester!” Forskerne mener derfor at steinen ble brukt til egenreklame.

Steinen inneholder til sammen 35 runer – og særlig språkforskere venter i spenning på resultatene da runene sannsynligvis vil gi en større forståelse av urnordisk, som bare kjennes fra svært få kilder.