Sjelden gullmynt vitner om krig mellom kristne og muslimer

En flere hundre år gammel mynt har dukket opp av jorden på danske Jylland. Den vitner om religionskriger i middelalderens Spania.

Gullmyntens for- og bakside.

På et jorde i Gørding nær Ribe på Jylland har en 45 år gammel amatørarkeolog funnet en 800 år gammel gullmynt med metalldetektor.

Mynten stammer opprinnelig fra Spania og er den eneste kjente i sitt slag: På myntens forside er det inngravert et kristent kors omgitt av arabiske skrifttegn.

Muslimer regjerte over Spania

Fra 700-tallet og frem til 1492 regjerte muslimske maurere over store deler av Pyrenéhalvøya. Det skapte konflikter med de kristne naboene, blant andre kong
Alfonso 8. av Castilla (1155-1214).

Mynten fra Gørding ble slått i Alfonsos regjeringsby Toledo i 1180. På dette tidspunktet hadde Alfonso erobrer flere muslimske områder – og han hadde dermed underlagt seg en stor befolkningsgruppe som snakket og skrev arabisk og bekjente seg til islam.

Klikk deg inn på bildet, og se myntens forsideinskripsjoner:

Mynter ble brukt til propaganda

Sannsynligvis brukte Alfonso mynter som den fra Gørding til å sette seg i respekt. Nettopp mynter har gjennom historien fungert som kommunikasjons- og propagandamidler.

I Romerriket sendte en nykronet keiser ut mynter med portrett av seg selv for å informere om at han hadde overtatt makten.

Muligens forsøkte Alfonso også å kristne de beseirede; på mynten skrev han med arabiske skrifttegn at bare “troende og døpte vil bli reddet”.

Hvordan mynten kom til Danmark er uvisst, men den kan ha blitt fraktet hit av skandinaviske pilegrimer som valfartet til Spania.

Forskere fra Nationalmuseet skal nå undersøke mynten ytterligere.