Sjeldent funn vitner om kvinnemakt i middelalderen

En amatørarkeolog har funnet et svært sjeldent seglstempel på et jorde på Jylland. Det har tilhørt en av 1300-tallets mest fremtredende kvinner.

Seglstempelet av bronse er svært godt bevart. Det ble sannsynligvis mistet på det jyske jordet av Elisabeth Buggesdatter.

Oldtidsfunn dukker opp av bakken som aldri før, men det er sjelden forskerne kan si hvem tingene har tilhørt. Enda sjeldnere er funn av gjenstander som kan knyttes til en navngitt kvinne.

Da amatørarkeolog Lasse Rahbek Ottesen var ute for å lete på et nyslått jorde på Vest-Jylland, var det likevel akkurat det som skjedde. Her fant han et seglstempel med navnet Elisabeth Buggesdatter – en av 1300-tallets mektigste danske kvinner.

“Jeg gikk systematisk og kikket etter glass og flint, og så fikk jeg øye på seglstempelet oppå jorden. Jeg satt i ti minutter på bakken og nøt synet av det før sendte jeg et bilde til det lokale museet”, forteller den glade finneren.

Datter av jysk opprørshelt

Elisabeth Buggesdatter var barn av Niels Bugge, som var en av landets rikeste menn og en ledende skikkelse i den jyske adelens opprør mot kong Valdemar Atterdag midt på 1300-tallet.

De skriftlige kildene historikerne har om Elisabeth viser at hun var en mektig kvinne. Hun har blant annet handlet med eiendom og talt på tinget – en folkeforsamling primært forbeholdt menn, som kunne vedta lover og avsi dommer.

Seglstempel var middelalderens ID-kort

At en kvinne eide et seglstempel var også ganske sjeldent. Segl ble brukt som ekthetsbevis på dokumenter for eksempel i forbindelse med handler. Funn av seglstempel er sjeldne, fordi de ble ­destruert etter eierens død for å forhindre svindel.