Michal Wojenka
Jødisk skat Polen

Skatt funnet gravd ned under synagoge

Spørsmålene står i kø etter at arkeologer ved en ren tilfeldighet fant en kiste fylt med dyrebare gjenstander under gulvet i en synagoge.

Et ekte mysterium har uventet dukket opp i den sørpolske byen Wieliczka.

Arkeologer var i gang med å grave et testhull for å undersøke fundamentet i byens forlatte synagoge da de støtte på en trekasse fylt med 350 religiøse gjenstander av sølv og andre metaller.

Ifølge arkeolog Michal Wojenka fra Jagiellonski-universitetet i Krakow inneholdt kassen bl.a. et sølvbeger, bronsevaser med hebraisk skrift og forsølvede lysestaker.

“Men vi har ennå ikke funnet noe som kan fortelle når kisten ble gravd ned”, forklarer Wojenka til HISTORIE.

Polen skat synagoge

I den nedgravde trekassen lå det ca. 350 metallgjenstander omhyggelig pakket ned. Blant funnene er to rimonim – de dekorative ornamentene som sitter på Torah-rullenes øverste håndtak. I kassen lå det også flere forsølvede lysestaker samt to tradisjonelle ni-armede lysestaker, brukt under jødenes lysfest Hanukkah.

© Michal Wojenka

Østerriksk-ungarske emblemer er viktig spor

I kassen fant arkeologene også 18 emblemer fra den østerriksk-ungarske hæren, og de er et viktig spor. Ifølge Wojenka har de sittet på nå bortråtnede kasketter som muligens har blitt brukt til å fore kassen.

Kaskett-typen ble sist brukt under 1. verdenskrig, da området rundt Wieliczka hørte til Østerrike-Ungarn.

Ved krigens utbrudd ble regionen invadert av den russiske hæren, som plyndret mange av de jødiske samfunnene.

“Da russerne nærmet seg Wieliczka i 1914, forsøkte innbyggerne å gjemme sine verdier. Så det kan ikke utelukkes at synagogens ledere bestemte seg for å grave ned tingene på dette tidspunktet”, vurderer Wojenka.

Jødisk skat synagoge emblem

I bunnen av kisten lå 18 emblemer som en gang prydet kasketter fra Østerrike-Ungarns hær. Emblemene bærer den østerriksk-ungarske keiser Franz Josephs initialer. Han regjerte fra 1848 til sin død i 1916.

© Michal Wojenka

Muligens skjult for nazistene

Det forklarer imidlertid ikke hvorfor jødene ikke hentet opp skatten igjen etter krigen. En folketelling fra 1920-årene viser at det på det tidspunkt bodde ca. 1135 jøder i byen.

Men det kan også være at skatten ble gravd ned under 2. verdenskrig, da nazistene samlet jøder fra hele området i nettopp Wieliczka. I 1942 ble alle – ca. 8000 – sendt til en KZ-leir.

De få overlevende vendte aldri tilbake.

Segl Torah Jødisk skat

Et av de viktigste funnene er et torah-segl av sølv. Seglet henges tradisjonelt på det kledet som torahen pakkes inn i når det ikke er i bruk. På seglet ses to løver som holder en krone over de ti bud. Festet til seglet er en yad – en rituell pekepinne til lesning av torahen. På seglet står muligens et årstall som ikke kan ses før seglet blir renset.

© Michal Wojenka

Kanskje har jødene gravd ned skatten før de ble deportert. De må i så fall ha hatt tilgang til et gammelt lager av kasketter fra 1. verdenskrig som de foret kassen med.

“Men det er fryktelig spekulativt”, sier Michal Wojenka.

Han håper at nye beviser vil dukke opp når gjenstandene er blitt renset slik at eventuelle navn eller årstall vises.