Skattejeger oppdager ukjent keltisk storby

Restene av en keltisk stridsvogn er kanskje det første sporet etter en oldtidsby i Wales som kan være en av de største på de britiske øyer.

Hestenes seletøy besto av dekorerte bronsedeler. Metallet har blitt grønt i årenes løp på grunn av irring, men dekorasjonen kan fortsatt ses.

© Mike Smith

En walisisk skattejeger traff en arkeologisk gullåre med sin metalldetektor da han fant restene av en keltisk stridsvogn på et jorde. Funnet er det første beviset på at stridsvognsbegravelser fant sted i Wales.

Denne begravelsesformen, som er kjent fra de keltiske områdene i England, var forbeholdt en stammes herskere. I begravelsen inngikk som regel også to hester og et vell av verdigjenstander, slik at gravene i dag er som et skattkammer for arkeologer.

Motbeviste vennene

“Det første jeg fant var en keltisk spenne til seletøy. Etter funnet sa mine venner at jeg aldri ville få fatt i noe bedre, men jeg dro tilbake dagen etter og fant resten”, forteller skattejegeren Mike Smith til lokale medier.

Bare 20 cm under jorden oppdaget Mike Smith flere dekorerte bronsegjenstander, men metalldetektoren hans viste også et tre meter langt stykke metall lenger nede i bakken.

Arkeologer ble kontaktet, og etter en uke hadde de gravd ut mer enn 35 gjenstander. Det var restene av en stridsvogn som de mener er rundt 2000 år gammel.

Klikk deg inn på tegningen og lær mer om stridsvognbegravelser i kelternes England.

Plasseringen holdes skjult

Videre undersøkelser i området avslørte flere spor etter murverk, som kan være restene av en ukjent, keltisk by, som dermed har vært en av de største på de britiske øyer.

Inntil videre holdes markens plassering hemmelig av frykt for plyndringer.

Kanskje ligger det også oldtidsskatter gjemt på et jorde like ved deg? Før du styrter ut og sjekker må du ikke bare huske metalldetektoren, men også godt yttertøy.

LES OGSÅ: Kelterne fikk historien sin skrevet av fiendene