Skjeletter vitner om bronsealdermassakre

Forskere har funnet bevis for at en elvedal i Tyskland for 3200 år siden ble åsted for et stort slag og muligens en påfølgende massakre.

Blant gjenstandene var en trekølle som sannsynligvis er brukt under kampen.

Køller, pilespisser og omtrent hundre skjeletter, hvorav flere med voldsomme skader, er blant funnene arkeologer har gjort så langt i Tollense-dalen i Nord-Tyskland. Her tørnet to stammer sammen rundt 1200 f.Kr.

Stedet ble gravd ut i 2008, og funnene er nå undersøkt. Resultatene viser at flesteparten av skjelettene er menn i alderen 20-40 år, men det er også kvinner og barn blant ofrene. Åtte av skjelettene har spor etter slagskader. Blant annet er det funnet en hodeskalle der pannebeinet er knust av et voldsomt slag, og en pilespiss som er innleiret i et overarmsbein.

Arkeologer har funnet rundt hundre skjeletter i og langs elva i Tollense-dalen. De regner med å finne mange flere skjeletter ved videre utgravninger.

Forskerne mener at likene i sin tid ble kastet i elva og deretter ført nedover med strømmen. Derfor mener dr. Harald Lübke fra Senter for baltisk og skandinavisk arkeologi i Schleswig-Holstein at selve slagmarken kan ligge lenger oppe langs elva, og at dalen skjuler langt flere skjeletter:

"Stedet der likene ble kastet i vannet, må nå finnes. Det kan forklare om det er snakk om et slag eller noe annet – for eksempel en ofring", sier dr. Lübke.