Secrets of the Ice & Fotokvadrat/Shutterstock
Vikinger Norge

Smeltende isbreer avslører "vikingenes motorvei" i Norge

1000 år gamle hestesko, sleder og våpen har dukket opp i hopetall i restene av en smeltende norsk isbre. Her gikk en av de norske vikingenes viktigste handelsruter - to kilometer oppe i de snødekte fjellene.

Det begynte med en 1700 år gammel kjortel.

I 2011 så arkeologen Lars Holger Pilø kollegene sine oppdage det gamle plagget som hadde dukket opp fra et smeltende isflak på Lomseggen i Sør-Norge. Han begynte straks å lure på hva mer som skjulte seg der ute.

Mens resten av teamet pakket sammen det verdifulle funnet, gikk han og en annen arkeolog bort fra gruppen og fulgte kanten av den smeltende isen, som var innhyllet i fjelltåke.

Da Pilø kikket inn i mørket, skjønte han snart at han befant seg i et felt med gjenstander som ikke hadde sett dagens lys på hundrevis av år. Ødelagte sleder, redskaper og andre spor etter dagliglivet for mer enn 1000 år siden lå spredt utover overflaten av Lendbreen, som smeltet raskt på grunn av den globale oppvarmingen.

"Det gikk opp for oss at vi hadde funnet noe helt spesielt."

Det sa Lars Holger Pilø til National Geographic for noen år siden. I flere år har han ledet prosjektet Secrets of the Ice, der norske arkeologer har funnet tusenvis av ekstremt godt bevarte gjenstander som bokstavelig talt har smeltet ut av isen.

Is bevarer gjenstander i fantastisk stand

Det arkeologene hadde snublet over, var intet mindre enn et unikt handelsknutepunkt - en fjellovergang som hadde vært flittig brukt til handel og transport fra 300-tallet e.Kr. og frem til middelalderen. Når de gamle nordmennene i Oppland skulle frakte handelsvarer eller jakte i fjellet, var det denne ruten de brukte.

Siden de første funnene i 2011 har norske arkeologer gjort utallige undersøkelser i de isfylte fjellene og funnet alt fra spyd og sverd til knokler og fortidsski. Isen her skaper et arkeologisk skattkammer fordi det ikke dreier seg om vanlige isbreer, men om såkalte isfelt - ansamlinger av is som i motsetning til en isbre ikke beveger seg.

VIDEO: Se noen av de mange flotte funnene gjort ved Lendbreen

Video

Både isbreer og isfelt er snø som kulde og trykk har omdannet til is over mange år. Gjenstander som har gått tapt i snøen, som siden har blitt til en isbre, skyves sakte fremover og "spyttes" til slutt ut - sjelden i særlig god stand.

Et isfelt ligger derimot oppå permafrosten, som holder isen på plass. Det betyr at selv gjenstander som gikk tapt i et isfelt for flere tusen år siden, ikke er blitt knust, men bevart, ofte i nesten intakt tilstand.

"Det finnes knapt noen annen form for arkeologi der bevaringsgraden er så god", understreker den norske arkeologen Espen Finstad, som har vært involvert i prosjektet i en årrekke.

Norske vikinger ble rike på rein

Arkeologer har avdekket at det særlig var i vikingtiden at det var stor aktivitet over fjellovergangen. Ifølge Finstad var området "vikingenes motorvei fra innlandet til kysten".

Fjellene var fulle av rein, og det utviklet seg et stort marked for gevir og reinskinn i hele Skandinavia. Så langt borte som i Hedeby i Nord-Tyskland er det for eksempel funnet flere kammer fra vikingtiden laget av reingevir fra Oppland.

Reinen var en levende gullgruve og ble til og med en viktig brikke i de norske vikingenes interne maktkamper. På fjellstien i Lendbreen har arkeologer funnet rester av en vikingboplass med minst tre hus. Her kan det ha bodd jegere, eller kanskje har reisende i passet kunnet overnatte her.

Det er sannsynlig at de reisende var på vei mot vestlandsfjordene. Her var det flere landsbyer og mulighet for å reise med skip til resten av Skandinavia.

Norge, rute Lendbreen

Kart over ruten på Lendbreen og den tapte vikingboplassen som arkeologene har funnet. Ruten går i retning fjordene på Vestlandet.

© Secrets of the Ice

Selv om funnene i de norske fjellene er utrolige, er det vanskelig for arkeologene å ikke bli litt deprimerte når de er der oppe. Det er den globale oppvarmingen som gjør arbeidet mulig, men samtidig er det også tydelig for arkeologene at isen smelter mer og mer for hvert år.

Det skjer i et slikt tempo at de ofte ikke rekker å finne de gamle gjenstandene før de skylles bort av isvannet og oppløses fordi de ikke blir konservert.

Samtidig er det usikkert hvor lenge arbeidet kan fortsette, ettersom mye av isen allerede er helt borte, og mer og mer forsvinner raskt.

For de norske arkeologene fra Secrets of the Ice er hver ekspedisjon et kappløp med tiden.