Steintavle avslører intime ekteskapsdetaljer

Forskere har oversatt en over 4000 år gammel ekteskapskontrakt som var nedskrevet på en steintavle. Den stiller et helt spesielt krav til kvinnen i tilfelle barnløshet.

Steintavlen forholder seg både til barnløshet og skilsmisse.

© Turp, AB. et al. Gynecological Endocrinology, 2017

I tidsskriftet Gynecological Endocrinology har lingvister offentliggjort oversettelsen av en flere tusen år gammel steintavle som har vist seg å være en ekteskapskontrakt.

Steintavlen ble nylig funnet i det sentrale Tyrkia i et område som lenge har vært kjent for sine arkeologiske funn, og som fra ca. 2100 f.Kr. til 1800 f.Kr. utgjorde en rik handelskoloni til oldtidsriket Assyria, som lå i våre dagers Irak.

Barnløshet ga krav på slavekvinne

Ekteskapskontrakten ble ifølge ordlyden inngått mellom en mann ved navn Laqipum og en kvinne kalt Hatala, og ble signert av fire vitner.

Av kontrakten fremgår det at Laqipum ikke fikk ta flere koner, men at Hatala skulle kjøpe en slavekvinne til ham som han kunne få et barn med dersom ekteskapet deres forble barnløst i to år.

Dermed er den vesle rødbrune steinen trolig den første kilden i verden som beskjeftiger seg med barnløshet, mener forskerne bak oversettelsen.

Skilsmisse mot kontantbetaling

Ifølge ekteskapskontrakten fremgår det dessuten at begge parter kunne kreve skilsmisse. En skilsmissebegjering utløste dog et betalingskrav på 5 minas sølv (rundt 3,8 kg) til den forlatte parten.

Steintavlen vil snart bli stilt ut på det arkeologiske museet i Istanbul i Tyrkia.