Utgravningsområdet omfatter så langt ca. 2000 m², men vil trolig bli vesentlig større.

© Konstantinos Alexiou, Museet på Sønderskov

Stort Odintempel gravd opp i kjent vikingområde

Etter et tips fra amatørarkeologer har restene av et oldtidstempel dukket opp under et jorde nær Ribe i Danmark. Funnet kalles et av de viktigste noen gang.

Danske arkeologer har for første gang gravd ut restene av et norrønt tempel. Den sensasjonelle oppdagelsen kalles allerede “et av de viktigste jernalderfunnene i Danmark” av museumsinspektør og utgravningsleder Lars Grundvad.

De første sporene etter tempelet dukket opp i februar 2018, da detektorene i “Team Rainbow Power” undersøkte et jorde på Jylland med metal­ldetektorer.

Samme gruppe hadde to år tidligere oppdaget Fæstedskatten – den hittil største vikinggullskatten i Danmark – rundt en kilometer fra stedet der metall­detektorene nå begynte å gi lyd.

Ti lanse­spisser og et spyd dukket opp av jorden. Derfor kontaktet gruppen et lokalt museum, som iverksatte en arkeologisk undersøkelse.

Klikk på tegningen og se hva arkeologene har funnet:

Konstruksjonen minner om svensk vikingtempel

Utgravningen avslørte et vell av gjenstander. Mer enn 50 lanser og spyd, to bukkede sverd og små hauger av gull. Alle gjenstander var plassert i restene av en bygning, som ifølge arkeologene trolig fungerte som et stort tempel i jernalderen – nærmere bestemt fra rundt 150 til 450 e.Kr.

Tempelets konstruksjon og måten lansene er stukket i jorden rundt to bærende stolpene, minner mye om det store svenske jernaldertempelet i Uppåkra ved Lund.

Våpen ble ofret til Odin

De fleste lansene og spydene fra Fæsted har blitt brent – sannsynligvis som ofringer. Og fordi Odin ofte symbolsk settes i forbindelse med stikkvåpen, tyder mye på at tempelet var viet til ham.

Arkeologene regner med at utgravningen vil fortsette i flere år til.

Utgravningslederen Lars Grundvad vet at mange års arbeid venter forut.

© Flemming Fabriciussen

Undersøkelser viser at spydene ble stukket ned ved stolpene før tempelet ble satt i brann. Deretter er tempelet bygd opp igjen opp mot åtte ganger. Hvorfor vet arkeologene ennå ikke.