Stort Odintempel gravd opp i kjent vikingområde

Etter et tips fra amatørarkeologer har restene av et oldtidstempel dukket opp under et jorde nær Ribe i Danmark. Funnet kalles et av de viktigste noen gang.

Utgravningsområdet omfatter så langt ca. 2000 m², men vil trolig bli vesentlig større.

© Konstantinos Alexiou, Museet på Sønderskov

Danske arkeologer har for første gang gravd ut restene av et norrønt tempel. Den sensasjonelle oppdagelsen kalles allerede “et av de viktigste jernalderfunnene i Danmark” av museumsinspektør og utgravningsleder Lars Grundvad.

De første sporene etter tempelet dukket opp i februar 2018, da detektorene i “Team Rainbow Power” undersøkte et jorde på Jylland med metal­ldetektorer.

Samme gruppe hadde to år tidligere oppdaget Fæstedskatten – den hittil største vikinggullskatten i Danmark – rundt en kilometer fra stedet der metall­detektorene nå begynte å gi lyd.

Ti lanse­spisser og et spyd dukket opp av jorden. Derfor kontaktet gruppen et lokalt museum, som iverksatte en arkeologisk undersøkelse.

Klikk på tegningen og se hva arkeologene har funnet:

Konstruksjonen minner om svensk vikingtempel

Utgravningen avslørte et vell av gjenstander. Mer enn 50 lanser og spyd, to bukkede sverd og små hauger av gull. Alle gjenstander var plassert i restene av en bygning, som ifølge arkeologene trolig fungerte som et stort tempel i jernalderen – nærmere bestemt fra rundt 150 til 450 e.Kr.

Tempelets konstruksjon og måten lansene er stukket i jorden rundt to bærende stolpene, minner mye om det store svenske jernaldertempelet i Uppåkra ved Lund.

Våpen ble ofret til Odin

De fleste lansene og spydene fra Fæsted har blitt brent – sannsynligvis som ofringer. Og fordi Odin ofte symbolsk settes i forbindelse med stikkvåpen, tyder mye på at tempelet var viet til ham.

Arkeologene regner med at utgravningen vil fortsette i flere år til.

Utgravningslederen Lars Grundvad vet at mange års arbeid venter forut.

© Flemming Fabriciussen

Undersøkelser viser at spydene ble stukket ned ved stolpene før tempelet ble satt i brann. Deretter er tempelet bygd opp igjen opp mot åtte ganger. Hvorfor vet arkeologene ennå ikke.