To menn flettet fingre i graven

Arkeologer har funnet skjelettene av to menn i London, som ser ut til å holde hverandre i hånden. Forskerne vil nå undersøke knoklene nærmere for å finne en forklaring.

Arkeologer antar at mennene har hatt en tett relasjon – enten familiemessig eller romantisk.

© Crossrail & The History Blog

ENGLAND | I forbindelse med anleggelsen av et nytt jernbanespor i London har arkeologer funnet to 600 år gamle mannlige skjeletter som ser ut til å holde hverandre i hendene med sammenflettede fingre.

De to mennene er begravd i en dobbeltgrav, og begge ligger med ansiktet mot høyre.

DNA-analyse skal oppklare mysterium

Arkeologene som har gjort funnet vrir, nå hodene sine for å finne en forklaring på den bemerkelsesverdige begravelsesformen.

De er overbevist om at mennene må ha hatt en nær relasjon – enten familiemessig eller romantisk – og de vil nå DNA-analysere beinrestene for å komme nærmere en forklaring.

Ekspert: Mennene kan ha vært brødre

«Det var relativt vanlig å begrave familiemedlemmer i samme grav hvis de døde på omtrent samme tid. De kan ha vært brødre», sier Don Walker, som er ekspert på menneskeknokler, til mediet Live Science.

Walker sier også at hendene kan ha havnet i den stillingen etter hvert som kroppene er brutt ned i jorden.