126th Territorial Defence

Ukrainsk skyttergrav var full av historiske gjenstander

Ukrainske soldater kan mer enn å forsvare seg mot russere – også arkeologi er de overraskende dyktige i.

Soldater fra det ukrainske forsvarets 126. brigade var i ferd med å grave skyttergraver nær havnebyen Odesa i det sørlige Ukraina da de gjorde et overraskende funn: Opp av jorden dukket først rester av keramikk og deretter hele krukker – såkalte amforaer.

Soldatene skjønte raskt at det ikke var snakk om avfall fra den lokale landsbyen, men derimot historiske gjenstander som krevde skånsom behandling. Derfor gravde soldatene forsiktig videre og avslørte flere utrolig godt bevarte amforaer.

Den ukrainske journalisten Yana Suporovska skrev senere:

«Amforaene er allerede blitt overført til museet, vi er ikke russere – vi bevarer historien vår.»

Amforaene stammer fra antikken, som varte fra ca. 750 f.Kr. til omkring 500 e.Kr.

© 126th Territorial Defence

Seilte vin og olje til Ukraina

Det har ennå ikke vært mulig for arkeologer å undersøke de nyfunne krukkene nærmere, men ifølge museet i Odesa er det trolig amforaer fra 300- eller 400-tallet e.Kr.

Amforaer var antikkens foretrukne emballasje, som ble brukt til å oppbevare alt fra vin til olivenolje og [fiskesaus] (https://historienet.no/sivilisasjoner/romerriket/fiskesaus-var-romerrikets-mirakelkur?) i. Greske kjøpmenn seilte sin kostbare last beskyttet av amforaene til greske kolonier på nordkysten av Svartehavet, hvor Odesa i dag ligger.

Når forholdene tillater det, skal området der skyttergravene ble gravd, undersøkes nærmere av arkeologer. Håpet er å gjøre flere godt bevarte funn fra antikken.