Archdnipro
Utgraving av gravhaugen i full gang

Ukrainsk Stonehenge funnet i bunnen av enorm gravhaug

En steinsirkel med meterhøye kampesteiner har dukket opp i Sør-Ukraina. Arkeologene jubler over den Stonehenge-lignende strukturen, som er enda eldre enn britenes.

Under byggingen av en motorvei i Ukraina støtte arbeiderne nylig på en gravhaug utenfor byen Dnipro, som ligger over 300 km nord for Krimhalvøya. Utgravningene har nå pågått i flere måneder, for haugen er uvanlig stor: 120 m bred og 7 m høy.

Nede i gravhaugen har arkeologene funnet jordiske levninger av 24 mennesker, men det er noe annet som vekker størst oppsikt.
Skjult i jorden fant de en steinsirkel som er 18 meter i diameter og består av atskillige meter høye steiner.

Skjelett i grav

I haugen over steinsirkelen er det graver som ble anlagt ca. 3500 f.Kr.

© Archdnipro

Arkeologenes tanker gikk straks til Stonehenge i England, men i motsetning til det berømte engelske motstykket tror de ukrainske ekspertene allerede at de vet poenget med steinsirkelen: Den ble bygget for å forhindre at jorden skulle skli ut l bunnen. På denne måten kunne man få anlagt et høyere gravmæle.

Utgraving av gravhaugen i full gang

Gravhaugen da bulldosere og arkeologer hadde blottlagt store deler av steinsirkelen.

© Archdnipro

Kan være et tidlig Stonehenge

Mens Stonehenge er fra ca. 3000-2200 f.Kr., er den ukrainske steinsirkelen trolig enda eldre. Potteskår tyder på at et av bronsealderens nomadefolk bygget gravhaugen for ca. 5500 år siden. Senere brukte skyterne (ca. 700-300 f.Kr.) også haugen.

Bortsett fra steinsirkelen har gravhaugen så langt ikke gitt fra seg spektakulære funn.

“På grunn av sin nomadiske tilværelse fraktet disse menneskene bare med seg det aller mest nødvendige”, forklarer arkeolog Dmitrij Teslenko.