Farragutful

Uredelige museer må levere tilbake stjålne funn

To amerikanske museer har fått det hett rundt ørene. De er blitt dømt til å tilbakelevere tusenvis av stjålne arkeologiske funn.

Det vakte oppsikt da et amerikansk museum i 2019 fikk konfiskert et stjålet fragment av det berømte Gilgamesh-eposet – verdens første litterære mesterverk.

Fragmentet var blitt stjålet og smuglet ut av Irak. Inndragningen førte til en nærmere undersøkelse av hva Museum of the Bible i Washington, D.C. ellers hadde skaffet seg siden grunnleggelsen i 2017.

Nå har historien tatt en dreining til det verre for museet. Retten har igjen talt, og denne gangen pålegges bibelmuseet å utlevere ikke færre enn 12.000 oldtidsfunn.

De fleste gjenstandene ble smuglet ut av Irak etter den USA-ledede invasjonen i 2003, da flere irakiske museer og private samlinger ble plyndret – og solgt til bibelmuseet av skrupelløse mellommenn.

Museet må bl.a. utlevere unike leirtavler med kileskrift fra oldtiden.

© United States District Court for the Eastern District of New York

Dommen styrker moralen

"Dette handler ikke bare om returneringen av tusenvis av tavler til Irak. Det gjenoppretter ikke bare tavlene, men også det irakiske folks moral ved å styrke og øke den irakiske identiteten i disse vanskelige tider", uttaler Iraks kulturminister Hassan Nadhem.

Også et av de ellers velrenommerte Cornell-museene ved New York universitet har blitt beordret til å returnere ca. 5000 funn.

Museum of the Bibles eiere, forretningskjeden Hobby Lobby, har tidligere blitt ilagt en bot på 27 millioner kroner for besittelse av stjålne historiske gjenstander. Nå venter sannsynligvis en større bot.