Vann forvandler egyptisk massegrav til gjørmehull

Arkeologer har funnet en unik massegrav fra Det gamle Egypt. Massive oversvømmelser har reddet den fra gravrøvere, men utgravningsarbeidet er nødt til å foregå i vann til navlen.

En oransje perle som egyptiske kvinner brukte til å pynte håret med.

En grav nær et steinbrudd ved Nilen har vist seg å inneholde de jordiske levningene av 50-60 mennesker fra Det gamle Egypt. Graven ble funnet for to år siden, men vann strømmer inn fra en naturlig kilde, og har ført til at utgravningene har trukket i langdrag.

Ved hjelp av pumper kan arkeologene holde vannstanden nede, men det er stadig en kamp å finne noe i gjørmen, som blant annet må helles gjennom en sil.

Sarkofager til spedbarn funnet

“Vi sitter så å si i denne suppen av menneske­rester. Du kan ikke se noe i vannet, så alt må gjøres med hendene”, forklarer arkeolog John Ward til Live Science.

Graven befinner seg fem meter under bakken, og til tross for alle vanskeligheter har arkeologene funnet ut at den stammer fra rundt 1500 f.Kr. I utgravningen har de blant annet funnet tre sarkofager til barn.

Massegrav er et mysterium

Alle andre oldtidsgraver i området har vært utsatt for gravrøvere, derfor er denne unik og kan være et viktig vitnesbyrd om vanlige egypteres liv.

De gravlagte mennene har sannsynligvis vært arbeidere i steinbruddet og blitt gravlagt med konene og barna sine. Det er imidlertid stadig et mysterium hvorfor så mange er blitt begravd sammen, ettersom egyptiske massegraver er svært sjeldne.

En oransje perle som egyptiske kvinner brukte til å pynte håret med.