Professor Larry Barham/University of Liverpool
traestykker, fortidsmennesker, Zambia

Verdens første trebygning oppdaget i Afrika

Fortidsmenneskene brukte tre til mer enn bare å tenne bål. Det viser funnet av 476 000 år gamle bjelker fra en bygning i Afrika. Forfedrene våre var mer intelligente enn vi tror, mener forskere.

For en halv million år siden levde våre forfedre som nomader. De reiste fra sted til sted på evig jakt etter byttedyr, ly og vann.

Det er i hvert fall det vitenskapen lenge har trodd var tilfelle. Men nå sår opptil 476 000 år gamle trestykker funnet i Afrika tvil om denne teorien. Forfedrene våre bygde i tre allerede for en halv million år siden, og de kan dermed ha vært bofaste, hevder forskere i en ny studie i tidsskriftet Nature.

Treet ble funnet ved Kalambo Falls i Zambia. Her har det ligget permanent under vann og er derfor godt bevart.

Den gode bevaringstilstanden gjorde det enkelt for forskerne å studere treet. De fant raskt tegn på at materialet hadde vært brukt som byggemateriale.

Noen trestykker hadde for eksempel spor etter steinredskaper, mens andre var føyet sammen som byggeklosser. Forskerne antar at fortidsmenneskene blant annet oppførte gangbroer, plattformer over våtmarker og boliger.

Funn endrer syn på fortidsmennesker

Oppdagelsen overrasker forskerne.

Til nå har forskerne vært overbevist om at menneskets forfedre levde som nomader og utelukkende brukte tre til å grave i jorden, lage spyd til jakt og tenne bål.

traebygning, fortidsmennesker, Zambia

Disse ca. 476 000 år gamle trestykkene utgjør restene av verdens eldste trebygning.

© Professor Larry Barham/University of Liverpool

Men fortidsmenneskene slo seg ned ved Kalambo-fallene og oppførte bygninger her, hvor de hadde tilgang til ferskvann og vilt fra de omkringliggende skogene, sier arkeologene.

Den nye kunnskapen snur opp ned på forskernes syn på menneskets tidlige forfedre.

"Glem begrepet "steinalder". Se hva disse menneskene laget: De skapte noe nytt og flott av tre. De brukte sin intelligens, fantasi og sine ferdigheter til å skape noe de aldri hadde sett og som aldri hadde eksistert før. De var mye likere oss enn vi tidligere har trodd", skriver Larry Barham, professor ved Liverpools universitet og leder for utgravningene. i en pressemelding.