Hva var den første maskinskrevne boken?

Når begynte forfattere å skrive på maskin?

Først i 1880-årene var skrivemaskinene så pålitelige at forfattere begynte å bruke dem.

Da Mark Twains memoar- og historiebok «Livet på Mississippi» kom ut i 1883, var det historiens første trykte bok som var skrevet på maskin. Riktig nok hadde Twain selv skrevet første halvdel av boken for hånd allerede i 1876, men senere tastet sekretæren hans inn både første og siden andre halvdel på en skrivemaskin av typen Remington No. 2.

Skrivemaskiner hadde eksistert i flere tiår, men de var dyre, og det tok lang tid å skrive inn tekster på dem. Først da den amerikanske skrivemaskinprodusenten Remington lanserte sin No. 1-maskin i 1873, ble skrivemaskinen en suksess. Men manglene var fremdeles så store at forfattere vegret seg mot å bruke maskinen til lange romaner.

Remington No. 1 kunne for eksempel ikke skrive store bokstaver. Personen bak tastaturet kunne heller ikke se hva han hadde skrevet før han dro papiret ut av maskinen. Remington No. 2 fra 1878 løste forgjengerens problemer. Utformingen og plasseringen av tastene i det såkalte QWERTY-tastaturet dannet grunnlaget for stort sett alle senere skrivemaskiner.