Hva var nytt med Gutenbergs trykkeri?

Kineserne hade trykket bøker i mer enn tusen år før Gutenberg. Likevel har den tyske trykkeren fra Mainz fått en sentral rolle i boktrykkingens historie.

Gutenberg i sitt trykkeri. Innfelt en side av Gutenberg-bibelen fra 1454.

© Bridgeman/IBL

På midten av 1400-tallet åpnet Johann Gutenberg et boktrykkeri i den tyske byen Mainz. Rundt år 1454 lot han trykke en påkostet utgave av Bibelen, den såkalte Gutenberg- bibelen. Boka regnes som starten på den moderne boktrykkerkunsten. I 1480 var det allerede mer enn hundre boktrykkerier i flere europeiske land. Den nye teknologien spredte kunnskap og ideer som skulle endre Europa på grunnleggende måter.

Gutenberg var ikke først

I motsetning til hva som ofte hevdes, var ikke Johann Gutenberg den første som trykte bøker. I Kina hadde bøker blitt produsert i store opplag i minst tusen år allerede. Det ble opprinnelig brukt treplater, der tegnene til en hel bokside ble skåret ut for hånd.

Det var en tidkrevende jobb, men på 1000-tallet e.Kr. ble det utviklet løse bokstaver som kunne kombineres på ulike måter. Også i Europa ble det trykket bøker med løse skrifttyper i tre før Gutenberg.

Støpte enkeltbokstaver i bly

Gutenbergs viktigste bidrag var at han utviklet et system for å støpe enkeltbokstaver, såkalte typer, av bly. De var holdbare og kunne kombineres for å danne hele setninger og sider. Gutenberg var altså ikke den første trykkeren. Men hans oppfinnelse hadde en revolusjonerende effekt fordi den forenklet prosessen.