Nationalmuseum & Shutterstock

Hvem oppfant symbolene for mann og kvinne?

Tegnet stammer fra biologien, som er inspirert av astronomien, som er inspirert av mytologien.

Menn blir symbolisert med en sirkel med en pil som peker skrått opp, mens tegnet for kvinner er en sirkel med et kors under.

De to tegnene stammer fra astronomien og illu­strerer planetene Mars og Venus.

Tegnet for Mars er en avbildning av den romerske krigsguden – sirkelen representerer hans skjold og pilen hans spyd.

Tegnet for romernes kjærlighetsgudinne Venus er et symbol på det speilet hun ofte bærer i romersk mytologi.

Astronomiske tegn

©

Solen

Helt tilbake i oldtidens Egypt ble solen avbildet som en sirkel med en prikk i midten.

©

Merkur

Symbolet forestiller trolig den romerske guden Merkurs stav eller hans hjelm med vinger.

©

Jorden

En sirkel med et kors i midten var et soltegn fra bronse­alderen, men astronomene benyttet det som symbol på jorden.

©

Venus

Symbol på gudinnen Venus’ speil. Den tverrgående streken gjennom “håndtaket” er en kristen tilføyelse for å få et kors.

©

Mars

Viser krigsguden Mars’ våpen – hans skjold og spyd.

På 1700-tallet besluttet den svenske botanikeren Carl von Linné å bruke de to symbolene til å beskrive planters kjønn i sine biologiske verker. Siden ble de et generelt kjennetegn for våre to kjønn.