Når ble bøkene sidenummerert?

Hvor lenge har sidene i bøker vært nummerert?

Allerede rundt 1500 f.Kr. satte inderne numre på de tørkede palmebladene som fungerte som da­tidens «papir». Skribenten risset skrifttegn med en spiss pinne og farget dem ved å helle blekk på bladene. Sidenumrene ble gjerne risset i høyre marg på hvert blad.

Palmebladene holdt seg ikke lenge, og et manuskript måtte jevnlig kopieres til nye blader før de gamle smuldret bort.

I Europa ble det først aktuelt med sidenumre da boken med enkeltsider – det såkalte kodekset – ble introdusert av romerne i første århundre. Før den tid hadde de skrevet på skriftruller.