Quiz: 7 historiske romaner

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Da Sir Walter Scott utga romanen Ivanhoe i 1819, mente mange at den rommet et skjult budskap. Hvilket?

Hva har Victor Hugo fått æren for med sin roman fra 1831 om den pukkelryggede klokkeren fra Notre Dame?

Mila 18 er tittelen på Leon Uris' roman fra 1961. Hva var Mila 18?

Flere historikere ser den britiske forfatteren Robert Graves og hans bok Jeg, Claudius, som et eksempel på at den historiske romanen kan ta feil. På hvilken måte?

Shogun er tittelen på James Clavells historiske roman fra 1975. Hva var en en shogun?

Hvilket berømt slag brukte Alistair MacLean som inspirasjon til sin roman Kanonene på Navarone fra 1957?

Forfatteren Lewis Wallace skal visstnok delvis ha blitt inspirert til romanen Ben Hur fra 1880 i sin tidligere karriere. Hva drev han med?

Kanskje du er interessert i