Dydige husmødre hadde sine lyster

Oppsiktsvekkende historisk kartlegging av 1800-tallets holdning i USA til sex viser at datidens kvinner var mye mindre snerpete enn sitt rykte.

Victoriatidens kvinner skulle være dydige. Innenfor husets fire vegger var virkeligheten en annen.

Mens kvinnelig seksualitet var et stort tabu i 1800-tallets USA, hadde datidens kvinner en langt mer liberal holdning til sex. Det viser en unik undersøkelse som ble foretatt av legen Clelia Mosher mellom 1892 og 1920. Hun fikk 45 kvinner til å fylle ut et spørreskjema om sine erfaringer med seksualitet.

Samleie «perfeksjonerer den spirituelle forening», svarer en kvinne på spørsmålet om sine holdninger til sex. En annen slår fast at hun og mannen nøt «samleiet for dets egen skyld. Vi ønsker det og savner det åndelig».

Undersøkelsen viser at kvinnene stort sett ikke visste noe om sex før ekteskapet. Men så snart de var blitt gift, erklærte flertallet at sex var en fornøyelse. På tross av datidens normer innrømmet 35 kvinner at de hadde lyst på samleie, og 24 mente at gjensidig nytelse var den primære årsaken til seksuell omgang.

Mosher brukte all sin tid på å komme det viktorianske kvinneidealet til livs.

Mosher døde i 1940. Sexundersøkelsene hennes ble funnet i 1973, men først nå har resultatene av den kommet ut til offentligheten.