Alatriste skildrer en fiktiv person

Filmkontrollen: Alatriste: I 1622 vendte den spanske soldaten Alatriste­ hjem fra krigene i Flandern.­ Hjemme i Madrid må Alatriste­ kjempe mot hoffintriger og militære fiender.

Stjernen Viggo Mortensen spiller den spanske soldaten Alatriste – en fiktiv figur som nå for første gang kommer på filmlerretet.

Var Diego Alatriste en historisk person?

Nei! Han er den fiktive hovedpersonen i forfatteren Artúro Pérez-Revertes serie av historiske­ romaner

Kjempet Spania i Flandern?

Ja. Spania hadde siden 1568 vært i krig med en rekke flamske provinser i det som i dag er Belgia. De gjorde opprør for å kvitte seg med det spanske overherredømmet. En våpenhvile var blitt inngått i 1609, men krigen hadde brutt ut igjen i 1621. For spanjolene var det avgjørende å bite seg fast i Flandern fordi området hadde stor strategisk betydning i maktkampen mot Frankrike og England. De flamske provinsene var også en viktig handelsbastion. Men Spania mistet området i 1648 i fredsavtalen som avsluttet 30-årskrigen.

Var galeiene en normal straff?

Ja. Ble man straffet med å måtte ro de kongelige galeiene, var det ofte uttrykk for en omstøtt dødsdom for mindre alvorlige lovbrudd som tyveri, voldsbruk eller landeveisrøveri. Straffen var en av de verste fysiske sanksjonene på den tiden. Den ble idømt for kortere eller lengre tid, men var aldri kortere enn to år. I Spania kunne kan straffes med galeiene helt frem til 1803.

Betydde nederlaget ved Rocroi­ slutten på det spanske imperiet?

Nei. Selv om slaget førte til nederlag for et spansk regiment for første gang på nesten 200 år, ser historikerne det bare som begynnelsen på slutten. På kort sikt fikk slaget i mai 1643 ingen stor betydning, spanjolene kom raskt på fote igjen. Men nederlaget ved Rocroi falt sammen med at Spanias posisjon i Europa ble svekket og at Frankrike overtok rollen som Europas sterkeste nasjon.