Apocalypto - gir et galt bilde av mayaene

Filmkontrollen: Apocalypto: I tiden rundt Columbus' ankomst til Amerika overfalt krigerske mayaindianere en landsby i jungelen for å ta slaver til ofringer.

Ofret mayaene mennesker i stor stil?

Ja, men det skjedde 600-700 år før handlingen i filmen utspiller seg. Mayasivilisasjonen nådde sitt høydepunkt på 800- og 900-tallet, da mayaene gikk aggressivt til krig mot nabostammer. Fangene fra krigene ble henrettet i storslåtte offentlige seremonier. På 1500-tallet foregikk det fremdeles menneskeofringer i Amerika, men bare blant aztekerne, som henrettet fanger i stor stil for å glede gudene.

Er pyramidene i filmen realistiske?

Nei, pyramidenes utsmykning er et sammensurium av 1000 års forskjellige stilarter. Pyramidene låner trekk fra både mayaene, aztekerne og andre mellomamerikanske indianerkulturer. I filmen er hundrevis av slaver i gang med å stampe kalk for å kle en pyramide med kalkmørtel, men mayaenes pyramider ble ikke bygd av slaver. Byggingen foregikk over flere generasjoner, som en religiøs handling der borgerne øste jord på en større og større pyramide. Når jordhaugen var passelig stor, ble den kledd med stein og kalk av profesjonelle håndverkere.

Rundt år 1500, da filmen utspiller seg, hadde ikke mayasamfunnet ressurser til å skape så store byggverk. Det tidligere så mektige riket var hardt presset av aztekerne og kjempet en desperat kamp i befestede byer for å holde de aggressive fiendene i sjakk.

Brukte mayaene levende mennesker som skyteskiver?

Nei, ingenting tyder på at et av filmens mest dramatiske høydepunkt, der hovedpersonen Jaguarpote agerer skyteskive, har hold i virkeligheten. Ingen kilder underbygger at slike skytebaner eksisterte.