En kongelig affære - ikke helt korrekt

Filmkontrollen: En Kongelig Affære: Den utilregnelige kong Kristian 7.s livlege, Johann Friedrich Struensee, overtok makten og innledet en affære med dronningen. Filmen tar seg imidlertid flere friheter.

Filmkontrollen: En Kongelig Affære: Den utilregnelige kong Kristian 7.s livlege, Johann Friedrich Struensee, overtok makten og innledet en affære med dronningen. Filmen tar seg imidlertid flere friheter.

Ble livlegen Struensee halshogd?

Affæren med dronning Caroline Mathilde og ranet av makten kostet kongens livlege Johann Struensee hodet. Her viser "En kongelig affære" imidlertid ikke hele sannheten. Før han tok hodet, hogde bøddelen hånden av Struensee. Deretter brukte bøddelen hele tre hogg på å skille Struensees hode fra kroppen - altså ingen vakker død. Samtidig ble livlegen lagt på "steile og hjul". Det betydde at kroppen hans ble partert i flere deler og satt til offentlig skue i to år.

Struensee ble halshogd i 1772.

Gjennomførte Struensee store reformer i sin tid som kongens stedfortreder?

I filmen fremstår livlegen Struensee som en mann av folket. Han vil gi dem bedre levekår, og bruker sin innflytelse hos kongen for å oppnå sitt mål. Og faktisk innførte Struensee i sin tid som geheime-kabinettminister over 2000 nye lover, hvorav mange var revolusjonerende reformer som innføringen av trykkefrihet, et forbud mot bruk av tortur og en reform av fattighusene, samt en rekke innstramminger i statens budsjett.

Reformene ga imidlertid Struensee en rekke mektige fiender ved hoffet, og etter livlegens henrettelse opphevet enkedronning Juliane Marie så godt som alle de nye lovene.

Hva syntes du om filmen? Skriv en kommentar i feltet nedenfor.