Film-tjek: De andres Liv

Handling: Et kunstnerpar i Øst-Tyskland overvåkes av en Stasi-offiser. Han får sympati for paret og ser gjennom fingrene med at de motarbeider systemet.

Det østtyske sikkerhetspolitiet Stasi satte 300.000 borgere til å overvåke familie, naboer og kolleger.

Var Stasis kontroll så omfattende?

Ja. I 1980-årene arbeidet rundt 90 000 mennesker for Stasi, eller Ministerium für Staatssicherheit, som det offisielle navnet var. I tillegg var 300.000 østtyskere hyret som hemmelige informanter. Oppgaven deres var å sladre om medborgere som motarbeidet de kommunistiske ideene. Alle opplysninger endte i Stasis enorme arkiver, og mange ble idømt lange fengselsstraffer på bakgrunn av de ofte tvilsomme opplysningene

Er Wieslers handlinger realistiske?

Nei, en overvåkningsoppgave iverksatt av en minister ville blitt løst av to mann. Arbeidet ville blitt utført av agenter overvåket av offiserer som igjen måtte rapportere til en overordnet. Det ville derfor ha vært umulig for en enkelt mann å holde opplysninger hemmelige.