Hvordan ble de første levende bildene tatt?

Hvilket kamera kunne på 1800-tallet ta så mange bilder i minuttet at fotografene fikk små filmsekvenser ut av dem?

24 kameraer filmet hest i galopp

Hurtigknipsende kameraer fantes ikke da fotografiets pionerer begynte å eksperimentere med levende bilder. Derfor måtte fotografene ta fantasien i bruk når de ville ta mange bilder i løpet av få sekunder.

Da Eadweard Muybridge i 1878 tok bilder av en hest i galopp, stilte han opp 24 kameraer ved siden av hverandre på en ridebane i California. Han fikk kameraene til å gå av ved å spenne tynne tråder over banen. Når hesten traff trådene, tok kameraet et bilde. Prosjektet lyktes, og Muybridge ble den første som beviste at hestens fire bein er oppe fra bakken samtidig når de er inne under kroppen.

12 bilder på ett sekund

Franskmannen Etienne-Jules Marey var også fascinert av dyrs bevegelser, og i 1882 fant han opp det kronofotografiske geværet. Geværet tok tolv bilder på ett sekund, dermed kunne Marey studere fuglers vingeslag og atleters bevegelser. Oppfinnelsen hans inspirerte brødrene Lumière, som i 1895 presenterte sin kinematograf og fikk folk til å strømme til kinosalene for å se ekte film.

Etienne-Jules Marey. Foto: AKG Images, David Monniaux & Corbis/All over

Mareys kronofotografiske gevær. Marey siktet geværet mot motivet. Lys trengte inn gjennom løpet, og når han hadde motivet på kornet, trykte han på utløseren. Foto: AKG Images, David Monniaux & Corbis/All over

Inne i geværets magasin roterte en lysfølsom skive. Hver gang den flyttet seg, ble et bilde brent ned i negativet. Foto: AKG Images, David Monniaux & Corbis/All over