Warner Brothers/Wikipedia
talefilm film

Hvordan klarte man å skape lydfilm?

Når kunne man for første gang høre lyd på en film?

Ideen om lydfilm oppsto omtrent samtidig med utviklingen av de første filmene i 1880-årene. Men først da synkron avspilling av bilder og lyd lok seg teknisk gjennomføre i løpet av 1920-årene, ble lydfilmen en realitet. De første forsøkene på sette sammen lyd og bilde skjedde da kinetoskopet ble funnet opp. Det var en primitiv filmfremviser som ved hjelp av en tittekasse kunne skape en illusjon av levende bilder. Ved siden av kinetoskopet sto det en fonograf som leverte lyd fra en voksrull.

I begynnelsen av 1900-tallet eksperimenterte oppfinnerne med å kombinere film med lyd fra en grammofon. Metoden hadde en rekke svakheter, blant annet var platene dyre og ble raskt nedslitt. Den første lydfilmen var “The Jazz Singer” fra 1927.