Robin Hood fyldt med fejl

Film-tjek: Robin Hood Bueskytteren Robin Longstride stiller seg i spissen for et opprør mot den hensynsløse og grådige kong Johan. Samtidig truer et fransk komplott rikets sikkerhet.

Robin er bueskytter i Rikard Løvehjertes hær og ender med å bli erklært fredløs av kong Johan.

Var kong Johan en grisk tyrann?

Både ja og nei. Johan - engelsk konge fra 1199 til 1217 - skrev ikke ut skatter for egen vinnings skyld og var faktisk en av middelalderens dyktigste administratorer. Men Johan skapte seg mange fiender, fordi han regjerte ved hjelp av frykt og forførte adelige kvinner med trusler. Johan kunne imidlertid ha blitt tilgitt hvis han hadde vunnet sine kriger mot Frankrike. Da ville han hatt krigsbytte til å lønne hæren og ikke trengt å skrive ut ekstra skatter.

Ble England invadert av Filip 2. August?

Nei. Den franske kong Filip 2. August invaderte det engelske Normandie i 1203, som straff for at Johan hadde kidnappet en fransk adelsfrue. Med de engelske baronenes samtykke invaderte Johan Frankrike for å gjenvinne det viktige lenet, men han gikk fra nederlag til nederlag. England ble imidlertid invadert under kong Johan. Bak invasjonen sto Ludvig 8., og den fant først sted i 1216 - hele 17 år etter filmens handling.

Nektet Johan å skrive under Magna Carta?

Nei. Nye skatter hadde gjort Johan upopulær, og da han tapte et stort slag mot Filip 2. August, krevde baronene innflytelse. I 1215 underskrev Johan derfor Magna Carta - et dokument som blant annet sikret at adelen godkjente nye skatter.