The Whistleblower - troverdig og veldokumentert

Filmkontrollen: The Whistleblower Den amerikanske filmen The Whistleblower tar for seg en av de største skandalene i FNs historie - og gjør det med stor troverdighet, mener Histories filmanmelder.

Handlingen: En amerikansk politiansatt ble i 1999 utplassert i Bosnia for et privat sikkerhetsselskap. Hun oppdaget at de ansatte og FNs medarbeidere både utnyttet lokale kvinner seksuelt og var involvert i menneskehandel.

Var FN-ansatte virkelig innblandet i menneskehandel?

FNs generalsekretær oppfordret i fjor Hollywood til å skildre gode historier om organisasjonens arbeid. Men vi antar at det ikke var en historie som denne han hadde i tankene. The Whistleblower inneholder faktisk de skarpeste påstandene som noen gang er fremkommet mot FN på film.

Filmens hårreisende fortelling er i hovedsak basert på hovedpersonen Kathryn Bolkovacs beretning, men hennes beskyldninger mot både FN og det private amerikanske sikkerhetsselskapet DynCorp, som var innleid av FN, støttes av et antall rettssaker og interne undersøkelser.

Kathryn fikk sparken i DynCorp for et påstått underslag ikke lenge etter at hun hadde spredd en e-post med påstander om menneskehandel og grov seksuell utnyttelse av unge kvinner. Senere gikk hun til sak mot selskapet og ble frikjent for alle anklager.

Senere har også en annen ansatt i DynCorp vunnet en sak mot selskapet i forbindelse med påstander om at flere av de ansatte hadde lokale sexslaver, og interne undersøkelser i FN-systemet har angivelig også bekreftet mange av Kathryn Bolkovacs beskyldninger.

I kjølvannet av Bolcovacs avsløringer ble en rekke ansatte i Bosnia tvunget til å slutte i sine stillinger, men det ble aldri tatt ut siktelse mot dem fordi samtlige hadde full diplomatisk immunitet.

Er det egentlig en ren dokumentarfilm?

Svaret er nei. Filmen er nær knyttet til virkelige hendelser, men en rekke personer og begivenheter er endret. Det skyldes både juridiske omstendigheter der for eksempel DynCorp er erstattet av et fiktivt selskap, og til dels filmatiske grep, som for eksempel at de to unge kvinnelige ofrene som står sentralt i filmen, i realiteten er en kombinasjon av en rekke av kvinnene som Kathryn Bolkovac ble kjent med.

Men Kathryn opptrer med sitt eget navn i filmen og deltok som konsulent under opptakene.

Filmen byr på tallrike voldsomme og ubehagelige scener, men regissøren har opplyst at de virkelige begivenhetene var så forferdelige at de måtte tones vesentlig ned i den filmatiske fremstillingen.