Tema

Fyll har satt sitt preg på verdenshistorien

Den danske Oscar-filmen “Druk” leker med tanken om alkohol som et hjelpemiddel i livet, og filmens omdreiningspunkt – inntak av alkohol – er ikke bare populært i filmens verden. Det har også satt sitt preg på verdenshistorien.

Zentropa Entertainments