Shutterstock

Hvem brygget den første kaffen?

Kaffens oppkvikkende virkning har angivelig blitt utnyttet siden 800-tallet.

En solskinnsdag på 800-tallet var den etiopiske gjeteren Kaldi ute med dyrene sine da han la merke til at geitene hoppet energisk rundt etter å ha spist de røde bærene fra en busk.

Kaldi tygget også på noen av bærene og følte seg straks mer opplagt.

Slik lyder en populær overlevering om hvordan kaffens oppkvikk­ende virkning ble oppdaget.

Men det er tvilsomt om hendelsen fant sted, for historikerne vet ikke stort om kaffens opphav, og historien ble først nedfelt i 1671 – 800 år etter at den skal ha funnet sted.

Kaffe blir forbudt i Mekka

De første troverdige kildene som nevner kaffe er fra 1400-tallets Jemen.

Her sies det at kaffebønner ble ristet og kokt i vann, og at det svarte brygget var spesielt populært blant muslimske munker.

De drakk store mengder for å holde seg våkne under nattlige økter med meditasjon og bønn. Det var formodentlig somal­iske handelsmenn som brakte kaffen fra Øst-Afrika til araberne i Jemen.

I det neste århundret nådde kaffe endelig resten av de muslimske områd­ene i Midtøsten. Her ble den nye drikken ofte lovprist for sin smak, men ikke alle var like begeistret.

I 1511 ble drikken forbudt av konservative imamer i Mekka.

De mente at kaffe var et jordisk nytelsesmiddel som svekket troen. Sultan Süleyman 1 – som selv var en ivrig kaffeelsker – fikk imidlertid utstedt en fatwa som frikjente kaffen.

Sist på 1500-tallet ble også europeerne kjent med kaffen.