Hvor har kringlen sin form fra?

Hva er historien bak kringlens spesielle form?

I middelalderen ba mange med armene i kors over brystet. Det ga ideen til kringlens form.

Kringlen skal forestille armer i kors over brystet – en vanlig måte å be på i middelalderen. Ifølge en legende var det en italiensk munk som på 600-tallet fant opp det spesielle bakverket. Munken ville belønne elevene sine med små stykker brød som var formet etter måten barna foldet armene på under bønn. Han ga bakverket navnet «pretiolas» – «liten belønning».

Ideen ble raskt kopiert i resten av Europa, der kringlen ble sett som et symbol på hell, et langt liv og fremgang. Tyske barn hang for eksempel kringler rundt halsen ved nyttår.

Kringlen fikk ekstra berømmelse i 1510 da tyrkiske tropper forsøkte å grave seg inn under Wiens murer om natten. Byens bakere, som var de eneste på arbeid, hørte støyen, og angrepet ble stanset. Som belønning fikk de sitt eget segl, som blant annet inneholdt kringlen. Den ble da bakernes symbol.