Sergiy Palamarchuk / Shutterstock

Når begynte skottene å lage whisky?

Alder er avgjørende når det gjelder whisky - især i Skottland, hvor destilleriene har kranglet i årevis om hvem som kan kalle seg verdens eldste.

Whisky omtales første gang i Skottland i 1494. Her forteller skatteregnskaper at kongen hadde sendt malt til munken John Cor.

Denne skulle destillere 1500 flasker aqua vitae – livets vann. Det var datidens betegnelse for alle varianter av sterk alkohol.

Når munken ble bedt om å lage så mange flasker, tyder det på at destillering av whisky var i godt gjenge i Skottland på denne tiden.

Ingen av de opprinnelige brenneriene har overlevd til våre dager, men flere av Skottlands brennerier skryter gjerne av sin alder.

Strid om landets eldste whisky

Inntil for få år siden kranglet Glenturret og Bowmore om hvem av de to som var landets eldste. Begge hevdet at de var blitt grunnlagt i 1770-årene.

Men i 2007 fant arkivarer ved Scottish Brewing Archive skattepapirer som viste at Bowmore først åpnet i 1816 og Glenturret to år senere.

Dermed kunne det virke som Strathisla, som åpnet i 1789, var Skottlands eldste. Men plutselig meldte en ny rival seg i kampen om æren.

Glen Garioch hadde hittil oppgitt grunnleggelsesåret 1797 på flaskene sine, men arkivarene er nesten sikre på at destilleriet opprinnelig het Meldrum og åpnet allerede i 1785.

Kappestriden mellom de skotske brenneriene fortsetter og finner nok aldri en endelig vinner.