Shutterstock
western amerika

Det endelige oppgjøret i Tombstone

Rivaliseringen mellom Earp-brødrene og Clanton-banden endte i et blodig oppgjør i byen Tombstone. Etter skuddvekslingen lå tre døde, og siden har dette blitt et av Vestens mest kjente oppgjør mellom lovens menn og de lovløse.

“Opp med hendene! Gi meg våpnene deres,” ropte sheriff Virgil Earp til Clanton-banden – bestående av brødreparene Ike og Billy Clanton og Frank og Tom McLaury.

Sheriffens egne brødre, visesheriffene Wyatt og Morgan, og deres nære venn Doc Holliday sto truende i bakgrunnen.

To av bandens medlemmer grep straks etter pistolene, men før de rakk å skyte, trakk Doc Holliday et dobbeltløpet jaktgevær som han hadde skjult under den lange frakken.

På få meters avstand fyrte han av begge løpene i brystet på Tom McLaury. Haglene rev opp brystkassen på ham, og så brøt helvete løs.

De åtte mennene var omgitt av kruttrøyk – i løpet av bare 30 sekunder ble det avfyrt rundt 30 skudd på mindre enn tre meters avstand.

Da røyken hadde lagt seg, var Ike den eneste fra Clanton-banden som hadde sluppet levende fra det, ved å søke dekning bak hesten. Virgil og Morgan Earp fikk skuddsår, mens Wyatt Earp og Doc Holliday slapp uten en skramme.

Oppgjøret var avslutningen på konfrontasjonen mellom Earp-brødrene og Clanton-banden.

Banden erklærte krig

Med hard hånd sørget brødrene Earp for lov og orden i byen Tombstone nær grensen til Mexico. De hadde blant annet gjort det ulovlig å bære våpen. Men Clanton-banden provoserte åpenlyst ved å være bevæpnet. De to gruppene hadde hatt flere sammenstøt før dette oppgjøret.

Ike Clanton og Tom McLaury hadde ved en anledning blitt slått ned av Earp-brødrene og fratatt våpnene sine.

Som en reaksjon på overfallet hadde Clanton-banden om ettermiddagen den 26. oktober 1881 samlet seg ved O.K. Corral – en øde plass nær Earp-brødrenes private hjem.

Det var å regne som en krigsklæring. Bakgrunnen for oppgjøret var kontrollen over Tomb-stone, der Earp-brødrene sikret lov og orden, mens de samtidig pleide sine økonomiske interesser i de lokale spillebulene og bordellene.

Brødrene var ikke populære i byen.

For mange av innbyggerne symboliserte de den nye sentralmakten i Washington, som grep inn i borgernes personlige frihet.

Clanton-banden levde av å holde kveg, men gikk ikke av veien for kvegtyveri og ran. Banden var – tross ulovlighetene – populær i Tombstone fordi medlemmene la ned mye penger i byen. De var innbegrepet av frie nybyggere som ikke lot seg styre av loven.

Tombstone forlatt

Tombstone er en typisk amerikansk nybyggerby.

Den ble grunnlagt i 1879 og ble raskt en by med stor aktivitet. To år før grunnleggelsen hadde gullgraveren Edward Schieffelin funnet en rik sølvåre, kjøpt opp jorden rundt den og kalt området Tombstone.

Bakgrunnen for navnet var at en soldat en gang hadde sagt at det eneste Schieffelin ville finne i den steinete jorda, var hans egen gravstein.

Byen vokste opp rundt Schieffelins sølvgruve.

Rike funn av sølv lokket snart mange mennesker til denne øde delen av Arizona, som ellers bare var bebodd av kvegavlere og indianere.

Mens byen i januar 1881 hadde 1000 innbyggere, hadde antallet økt til rundt 15 000 bare et år senere.

Pengene som kom fra gruvedriften ga mulighet for luksus i ødemarken. Rennende vann, telegraf, telefon og frysehus som ble brukt til å produsere is og lage en skøytebane, kom til byen.

Forretningsfolk og gruveselskaper kom flyttende, og en stor serviceindustri skjøt opp. Butikker, vaskerier, bordeller, restauranter og hoteller ble en del av bybildet.

Jernbanen kom imidlertid aldri dit, og derfor var byen fortsatt svært isolert.

Da sølvårene tørket opp på midten av 1880-årene, og flere andre gruver ble oversvømt på grunn av defekte pumper og stigende grunnvann, ble byen avfolket like raskt som den oppsto.

I dag er Tombstone med sine 1500 innbyggere en av de best bevarte nybyggerbyene i USA. Hvert år strømmer 450 000 turister til byen for å oppleve stedet hvor det ville Vestens mest berømte skyteoppgjør foregikk.