Guide: Mayaenes verden

I over 2500 år hersket mayaene over Mellom-Amerika, helt de spanske erobrerne gjorde ende på deres sivilisasjon. I det enorme riket hadde religionen en helt sentral plass og var drivkraft for blodige menneskeofringer og avansert vitenskap.

Mellom-Amerikas innbyggere hadde levd i spredte stammesamfunn i flere tusen år da de begynte å slå seg sammen. Ikke i et enkelt imperium, men i konkurrerende bystater der mayakulturen utviklet seg gjennom allianser, handel og krig.

Mayaenes verden. På sitt største strakte mayariket seg over Belize, Guatemala, det vestlige Honduras og store deler av Mexico og El Salvador. Mayariket er markert med gult, prikkene er bystater.

Helt fra starten hadde religionen en stor plass i mayaenes verden – muligens førte den til at stammene fant sammen i bystatene, der de i fellesskap kunne bygge enorme pyramider og templer til gudenes ære. Fra toppen av pyramidene utførte mayakongene religiøse seremonier som skulle bekrefte at de var guddommelige. Det var også her yppersteprestene svingte steinkniven når de ofret krigsfanger og slaver.

Også innenfor vitenskapen var religionen en viktig drivkraft. Mayaene hadde en forestilling om en livssyklus i samklang med kosmos. De trengte altså en nøyaktig beregning av tiden og planetenes baner for å kunne gjennomføre de religiøse ritualene. Derfor ble mayaene dyktige astronomer, som utviklet avanserte kalendersystemer og innførte tallet null, tusen år før europeerne.

Mayaenes rike besto i over dobbelt så lang tid som aztekernes, og strakte seg over dagens El Salvador, Guatemala, Honduras, Belize og deler av Mexico. Det ble aldri et samlet rike, selv om det var like før da Mayapán i 1200 samlet en rekke byer under seg. Men etter bare 150 år gikk det gryende imperiet i oppløsning.

Da spanjolene ankom på 1500-tallet, levde mayaene igjen i spredte bystater. Hver for seg kjempet bystatene hardt mot de spanske erobrerne. Bystaten Itzá i Petén i Guatemala holdt lengst stand. Den kapitulerte i 1697.

Tempelet El Tigre lå i sentrum av byen El Mirador. Den øverste pyramiden var dekorert med masker med menneske- og dyretrekk. På toppen av pyramiden utførte kongen rituelle danser. Små templer var plassert på toppen av pyramidene. Offersteinen der prestene rev bankende hjerter ut av kroppen på menneskeofrene.