Besøk britenes bolverk mot Europa

I århundrer har Dover inntatt en nøkkelrolle i forsvaret av England. Enhver fremmed makt som ønsket å legge landet under seg måtte først innta byens festning og de 110 meter høye hvite klippene.

I århundrer har Dover inntatt en nøkkelrolle i forsvaret av England. Enhver fremmed makt som ønsket å legge landet under seg måtte først innta byens festning og de 110 meter høye hvite klippene.

Artefact/Imageselect

I slutten av september 1066 invaderte normannerhertugen Vilhelm – senere kalt erobreren – England med en slagkraftig hær.

Noen uker senere, den 14. oktober, beseiret og drepte han landets kong Harald Godwinson i slaget ved Hastings.

Deretter fortsatte Vilhelm mot London, der han lot seg krone i Westminster Abbey første juledag.

For å forsikre seg om at ingen skulle gjøre ham kunsten etter, oppførte Vilhelm straks en rekke festninger.

Det viktigste forsvarsverket anla han i byen Dover ved Den engelske kanal.

Festningen lå på en 110 m høy klippe­formasjon av kalk og flint og skulle vokte adgangen til Englands indre hvis fienden landsatte soldater på havnen.

Det sto klart for Vilhelm at Dover var nøkkelen til herredømmet over England. Bare den som la under seg byen, kunne innta og kontrollere britenes isolerte øyrike.

Senere konger satte pris på forsvarsverket som deretter skulle utgjøre Englands bolverk mot kontinentet.

Festning til vern om Henrik 8

Henrik 2, som regjerte fra 1154 til 1189, brukte hele 6500 pund – mer enn halvdelen av kronens årlige inntekter – på å bygge ut borgen.

Pengene var en god investering. I 1216 var dette den eneste festningen som holdt stand mot Frankrikes prins Ludvig, som på kort tid hadde inntatt store deler av England med støtte fra eng­elske adelsfolk.

Etter mer enn et års beleiring var Ludvigs styrker så motløse at de oppga både Dover og England og lusket hjem.

Henrik 8 satte også sin lit til Dover.

I 1534 forlot han den katolske kirke til fordel for protestantismen så han kunne bli skilt fra sin kone Katarina og gifte seg med hoffdamen Anne Boleyn.

De katolske maktene Spania og Frankrike truet med å invadere landet og “befri engelskmennene for det protestantiske tyranniet som Henrik har pålagt dem.”

Invasjonsplanene ble bare prat, men kongen var bekymret nok til å gi ordre om å styrke vollanlegget i Dover og inspiserte personlig arbeidet.

Hele 11,7 mill. reisende passerer gjennom Dover havn hvert år.

© Shutterstock

Forsvar kostet dyrt

Ro og fordragelighet senket seg over Dover.

På 1800-tallet ble byen til og med et knutepunkt i den jernbane- og ferje­trafikken som forbandt England med erke­fienden Frankrike. Snart ble Dover en fasjonabel badeby med et internasjonalt publikum.

Men i 1914 var det slutt på freden. Den 4. august erklærte britene krig mot Tyskland.

Dover inntok en nøkkelstilling som hjemsted for Dover Patrol, en flåtestyrke som hadde til oppgave å eskortere allierte skip gjennom Den engelske kanal og forhindre tyske krigsskip i å seile gjennom farvannet.

Byens strategiske posisjon fikk tragiske konsekvenser. Tyske bomber samt angrep fra fly og luftskip kostet i alt 4000 siv­ile livet.

Også under 2. verdenskrig spilte Dover en rolle viktig. I 1940 huset festningen kommandostaben bak Operasjon Dynamo – aksjonen som reddet britenes soldater som var strandet i Dunkerque under tyskernes fremrykning.

Sommeren og høsten gjennom slo brit­iske piloter fienden tilbake i drabelige luftkamper over Dovers hvite klipper.

I dag har hæren forlatt Dover, og den eneste invasjonen byen forventer, er de tusener av turister som årlig ankommer med ferjen fra Calais i Frankrike.

5 ting du ikke må gå glipp av