Artefact/Imageselect

Besøk britenes bolverk mot Europa

I århundrer har Dover inntatt en nøkkelrolle i forsvaret av England. Enhver fremmed makt som ønsket å legge landet under seg måtte først innta byens festning og de 110 meter høye hvite klippene.

I slutten av september 1066 invaderte normannerhertugen Vilhelm – senere kalt erobreren – England med en slagkraftig hær.

Noen uker senere, den 14. oktober, beseiret og drepte han landets kong Harald Godwinson i slaget ved Hastings.

Deretter fortsatte Vilhelm mot London, der han lot seg krone i Westminster Abbey første juledag.

For å forsikre seg om at ingen skulle gjøre ham kunsten etter, oppførte Vilhelm straks en rekke festninger.

Det viktigste forsvarsverket anla han i byen Dover ved Den engelske kanal.

Festningen lå på en 110 m høy klippe­formasjon av kalk og flint og skulle vokte adgangen til Englands indre hvis fienden landsatte soldater på havnen.

Det sto klart for Vilhelm at Dover var nøkkelen til herredømmet over England. Bare den som la under seg byen, kunne innta og kontrollere britenes isolerte øyrike.

Senere konger satte pris på forsvarsverket som deretter skulle utgjøre Englands bolverk mot kontinentet.

Festning til vern om Henrik 8

Henrik 2, som regjerte fra 1154 til 1189, brukte hele 6500 pund – mer enn halvdelen av kronens årlige inntekter – på å bygge ut borgen.

Pengene var en god investering. I 1216 var dette den eneste festningen som holdt stand mot Frankrikes prins Ludvig, som på kort tid hadde inntatt store deler av England med støtte fra eng­elske adelsfolk.

Etter mer enn et års beleiring var Ludvigs styrker så motløse at de oppga både Dover og England og lusket hjem.

Henrik 8 satte også sin lit til Dover.

I 1534 forlot han den katolske kirke til fordel for protestantismen så han kunne bli skilt fra sin kone Katarina og gifte seg med hoffdamen Anne Boleyn.

De katolske maktene Spania og Frankrike truet med å invadere landet og “befri engelskmennene for det protestantiske tyranniet som Henrik har pålagt dem.”

Invasjonsplanene ble bare prat, men kongen var bekymret nok til å gi ordre om å styrke vollanlegget i Dover og inspiserte personlig arbeidet.

Hele 11,7 mill. reisende passerer gjennom Dover havn hvert år.

© Shutterstock

Forsvar kostet dyrt

Ro og fordragelighet senket seg over Dover.

På 1800-tallet ble byen til og med et knutepunkt i den jernbane- og ferje­trafikken som forbandt England med erke­fienden Frankrike. Snart ble Dover en fasjonabel badeby med et internasjonalt publikum.

Men i 1914 var det slutt på freden. Den 4. august erklærte britene krig mot Tyskland.

Dover inntok en nøkkelstilling som hjemsted for Dover Patrol, en flåtestyrke som hadde til oppgave å eskortere allierte skip gjennom Den engelske kanal og forhindre tyske krigsskip i å seile gjennom farvannet.

Byens strategiske posisjon fikk tragiske konsekvenser. Tyske bomber samt angrep fra fly og luftskip kostet i alt 4000 siv­ile livet.

Også under 2. verdenskrig spilte Dover en rolle viktig. I 1940 huset festningen kommandostaben bak Operasjon Dynamo – aksjonen som reddet britenes soldater som var strandet i Dunkerque under tyskernes fremrykning.

Sommeren og høsten gjennom slo brit­iske piloter fienden tilbake i drabelige luftkamper over Dovers hvite klipper.

I dag har hæren forlatt Dover, og den eneste invasjonen byen forventer, er de tusener av turister som årlig ankommer med ferjen fra Calais i Frankrike.

5 ting du ikke må gå glipp av

Monument hedrer modige patruljer

For tyske krigsskip under 1. verdenskrig gikk den raskeste ruten til Atlanterhavet gjennom Den engelske kanal.

Men ferden var farlig, for her ventet Dover Patrol, en broket flåte av destroyere og ombygde fiskebåter.

Dover Patrol hadde stor suksess med å skremme tyskerne vekk og eskortere allierte skip trygt frem. Av 125.000 skip fikk tyske ubåter bare has på 23. Patruljens 2000 falne blir minnet med et monument ved Dover.

Shutterstock

Utforsk 800 års forsvarshistorie

Gjennom 800 år har borgen Dover Castle bevoktet Englands sørkyst.

Gjester kan utforske tunneler gravd ut under franskekongen Ludvigs lange beleiring i 1216-1217, besøke et underjordisk feltsykehus fra 2. verdenskrig og se kanonstillinger fra 1. verdenskrig.

Slottet huser også et museum for regimenter som tilhører henholdsvis dronningen og prinsessen av Wales.

Shutterstock

Kom tett på ikonisk fly

De mest dramatiske trefningene i slaget om England fant sted over Dover sommeren 1940: Luftduellen mellom det engelske Royal Air Force og tyskernes Luftwaffe.

Battle of Britain-monumentet minnes de 544 britiske pilotene som mistet livet under slaget. Besøkende kan komme tett på en Spitfire, luftslagets mest kjente fly.

Serge Ottaviani

Statue minnes redningsmann

Våren 1940 var en britisk ekspedisjons­styrke fanget i Dunkerque. Da kom britiske marineskip, private båter og fiskekuttere dem til unnsetning.

Mannen bak aksjonen, den såkalte Operasjon Dynamo, viseadmiral Ramsay, er minnet med en statue foran borgen.

Imperial War Museum

Gå tur på citadellet

Forsvarsverker i form av et citadell, voller og kanonstill­inger brer seg over åsene vest for Dover. Festningene er oppført på 1700- og 1800-tallet og var bemannet med cirka 500 soldater.

Åsene inngikk i beredskapen under 2. verdenskrig, men i 1961 forlot hæren området. De skogkledde høydedragene er nå en naturpark.