Guide: Tsarenes Sankt Petersburg

Russlands mektige tsar Peter den store grunnla imperiets vestligste by som en port til Europa. I 200 år formet etterfølgerne hans den viktige havnebyen, og gjorde den nye hovedstaden til imperiets juvel.

Tsar Peter den store skapte en by etter vesteuropeisk forbilde. Den nye hovedstaden skulle åpne Russland mot vest.

Peter den store ble tsar bare ti år gammel. Alt pekte mot at han måtte leve hele livet bak Kremls murer midt i Moskva. Men den unge herskeren trivdes ikke i imperiets konservative hovedstad. Han var interessert i skipsbygging, seiling og vitenskap – emner som sømmet seg dårlig for en tsar på en trone flere hundre kilometer fra åpent hav i et antikvert rike.

I år 1700 brøt den store nordiske krig ut. Tre år senere greide den russiske hæren å fortrenge svenskene fra området innerst i Finskebukten, og det ga Peter den store en mulighet til å realisere en drøm: Tsaren ville bygge en havneby som kunne gi Russland adgang til det moderne Vest-Europa, som han var en stor beundrer av. Varer, kunnskap og nye ideer skulle strømme til og modernisere det trauste moderlandet.

Det erobrede området ved munningen av elven Neva var imidlertid en eneste stor myr. Foruten noen finske fiskere bodde det ingen her. Tsaren satte tusenvis av tvangsarbeidere, bønder og svenske krigsfanger til å rydde skog, pæle bakken for å gjøre den stabil og lage plass til byens første bygninger.

Peter den store kalte den nye havnebyen opp etter skytshelgenen sin, og i 1712 gjorde han St. Petersburg til imperiets hovedstad. På reiser i Europa hadde han sett Venezias palasser, Amsterdams kanaler og Frankrikes prakthager, og St. Petersburg skulle formes etter vestlig inspirasjon. Tsaren påla tvangsinnflyttede adelige å bygge imponerende palasser langs byens kanaler, og Peter den stores etterfølgere fikk oppført det mest storslåtte av dem alle, Vinterpalasset.

Det enorme palasset ved elvebredden var hjem for tsarfamilien i nesten 200 år. Herfra styrte de eneveldige herskerne riket sitt, som strakte seg tusenvis av kilometer mot øst. Men opprøret ulmet. Tsarene, den søkkrike adelen og de forhatte godseierne greide ikke å holde grepet på underklassen, og sparsomme reformer var ikke tilstrekkelig. I mars 1917 tvang opprørere den siste tsaren til å tre tilbake og forlate St. Petersburg. Lenin overtok makten, og Moskva ble igjen Russlands hovedstad. Men Peters livsverk ligger stadig i Nevas delta.