Hestetrukken brandvogn

GALLERI: Mennesker på farten

Mennesket er avhengig av å kunne bevege seg – både til lands, til vanns og i luften. Fra hestetrukne brannvogner via transport av tømmer på elvene til motoriserte fly.

Mennesket er avhengig av å kunne bevege seg – både til lands, til vanns og i luften. Fra hestetrukne brannvogner via transport av tømmer på elvene til motoriserte fly.

Bettmann/Getty Images