Photo 12/Imageselect
Mann gjemmer seg i hest

Krigens alternative våpen

Verdenskrigene brakte død og redsel, men bidro også til innovative måter å føre krig på. Under skyttergravskrigen fremstilte Frankrike døde hester av pappmasje, og i 1944 utførte de allierte en av historiens mest vellykkede avledningsmanøvrer.

Opp av loppekassen!

Rekruttene i den amerikanske marinens treningsleir i Seattle vekkes av hornblåserens revelje, forsterket av en enorm trakt. Morgenritualet var ikke på langt nær så populært som når hornet blåste matsignalet. Ideen til megafonen oppsto i greske amfiteatre i antikken. Thomas Edison tok patent på sin modell i 1878.

Corbis/All over

USA
1917-1918

Corbis/All over

Oppblåst skinnmanøver

Den ser ekte ut, men denne gummi-stridsvognen er en av mange såkalte attrapper de allierte brukte i tiden frem mot D-dagen. En hel «liksomhær» av imiterte fly, landgangsfartøy og militærkjøretøy ble mobilisert for å gi inntrykk av et alliert hovedangrep lenger nord, og dermed få tyskerne til å vende søkelyset bort fra Normandie. Operasjonen, som også omfattet hemmelige agenter og falsk radiotrafikk, var en av historiens viktigste og mest vellykkede avledningsmanøvrer.

POLFOTO/ROGER-VIOLLET

Kent, England
1944

POLFOTO/ROGER-VIOLLET

Spion gjemt i et hestekadaver

Under 1. verdenskrig var det livsviktig å vite hva fienden pønsket på i skyttergravene på den andre siden av ingenmannsland. Derfor begynte franskmennene å fremstille observasjonsposter i form av døde pappmasje-hester. Her kunne en soldat gjemme seg tett innpå de tyske linjene og følge med i fiendens bevegelser.

Photo 12/Imageselect

Frankrike
1914-1918

Photo 12/Imageselect