Mann gjemmer seg i hest

Krigens alternative våpen

Verdenskrigene brakte død og redsel, men bidro også til innovative måter å føre krig på. Under skyttergravskrigen fremstilte Frankrike døde hester av pappmasje, og i 1944 utførte de allierte en av historiens mest vellykkede avledningsmanøvrer.

Verdenskrigene brakte død og redsel, men bidro også til innovative måter å føre krig på. Under skyttergravskrigen fremstilte Frankrike døde hester av pappmasje, og i 1944 utførte de allierte en av historiens mest vellykkede avledningsmanøvrer.

Photo 12/Imageselect