Seattle ville for enhver pris være flat: Storby spylte vekk naturen

Massive åser, kløfter og elver gjorde livet surt for innbyggerne i Seattle på 1800-tallet. Men så fikk en egenmektig byingeniør en idé: Han ville flate ut byen – og våpenet hans var gigantiske vannkanoner.

Åsen Denny Hill i Seattle ble spylt vekk med vannkanoner.

Arbeiderne brukte vannkanoner i kampen mot Seattles åser. Tre til fem mann bemannet hver kanon, som i løpet av åtte timer kunne spyle vekk 6750 trillebårlass med jord og grus.

© Michael Maslan/Getty Images

45 millioner tonn – så mye jord gravde og vasket gruvespesialister vekk da den amerikanske byen Seattle i 1894 satte seg fore å jevne ut havnebyens svært ujevne terreng.

Byingeniøren Reginald Thomson sto bak det gigantiske prosjektet. Han hadde ambisjoner om å forvandle Seattle fra en småby til en av de største metropolene på den amerikanske vestkysten.

Men det forutsatte massive endringer i landskapet. Derfor startet ingeniøren et korstog mot byens åser og kløfter.

Ifølge Thomson og hans støttespillere ville planeringen av Seattle ikke bare tiltrekke flere innbyggere. Det ville også bidra til å eliminere sykdom og fattigdom i byen.

Langt fra alle var begeistret for ingeniørens krig mot Seattles opprinnelige natur, men Thomson avfeide protestene deres:

«Noen ser ut til å tro at fordi det opprinnelig var åser i Seattle, så burde noen av dem bli stående, men de glemmer hvor ødeleggende en høy ås er for eiendommene på den andre siden av åsen.»

Da prosjektet endelig var fullført i 1930, hadde ingeniørene gravd vekk så mye jord at det tilsvarte 1/8 av den mengden som ble fjernet under utgravingen av Panamakanalen.

Hester og dampdrevne gravemaskiner innledet krigen

Seattles ulendte terreng hadde oppstått for 17 000 år siden da istidens isbreer skar seg gjennom området og etterlot bakker, kløfter og steinblokker.

I 1894 gikk byingeniør Thomson først i gang med å planere byens gatenett. Arbeidet ble utført med dampdrevne gravemaskiner, hestevogner og rå muskelkraft.

Da den første planeringen ved foten av Denny Hill var fullført i 1898, hadde Thomsons folk fjernet nesten 92 000 m3 jord og stein.

I begynnelsen ble Seattle planert med dampmaskiner og hestekraft.

I de første årene foregikk gravearbeidet i Seattle med hestevogner og dampgravemaskiner.

© Seattle Municipal Archives/Item 52174

Husene ble rullet i sikkerhet

Til å begynne med ble jord fra gravearbeidet brukt til å fylle igjen kløfter og andre fordypninger i landskapet. Men det meste endte i sjøen, som var plaget av tidevann og stinkende sumper.

Planeringen inne i byen gjorde at stadig flere huseiere måtte flytte husene sine fra de smuldrende åsene.

Flyttingen skjedde for huseiernes egen regning og ble utført vha. treskinner. Bygningene ble trukket langsomt av sted eller skjøvet på ruller av tre.

Hester og arbeidere bidro med muskelkraft til det slitsomme arbeidet.

Seattles hus ble flyttet på ruller.

Husene på åsene ble flyttet ett om gangen på treskinner og ruller av tre.

© Imageselect

Vann ble ingeniørenes supervåpen

Samtidig med gravingen begynte sjefingeniør Thomson å utvikle et nytt våpen mot Seattles åser: vann.

Istidens smeltevannselver hadde vært med og skapt Seattles ulendte terreng. Thomson ville bruke de samme kreftene til å planere byen.

Utenfor Landsburg ca. 25 kilometer fra Seattle la arbeiderne hans kilometervis med vannledninger som førte vann fra Cedar River til Seattle.

Vannet skulle gi innbyggerne drikkevann, men det ga også Thomson muligheten til å spyle vekk Seattles jordhauger.

Vann fra Cedar River ble ledet til Seattle.

Store vannledninger førte vann fra Cedar River til Seattle, der det bl.a. skulle brukes til kraftige vannkanoner.

© Seattle Municipal Archives/Item 50791

Motstandernes hus ble stående i trass

Vann fra Cedar River og innsjøen Lake Union endte i store vannkanoner som ble satt inn mot åsene i Seattle. De første vannkanonene – kalt «Gigantene» – begynte å spyle vekk bakker i 1901.

Året etter kom turen til den 76 m høye åsen Denny Hill. Dag og natt i de neste ni årene spylte «Gigantene» vekk 4,2 millioner m3 jord – ca. halvparten av Denny Hill.

De enorme mengdene vann og jord ble ført ut i Seattle-bukten.

Det var ikke alle huseiere som ga slipp på tomtene sine. Resultatet ble at jorden rundt dem forsvant, slik at de ble stående alene på små jordtopper som ble kalt «trasshauger».

Vannkanoner spylte vekk Seattles åser.

I 1909 hadde man vasket vekk store deler av Denny Hill. Det som gjensto, var «trasshaugene» der eierne hadde nektet vannkanonene adgang.

© Seattle Municipal Archives/Item 78094

Seattles innbyggere fikk kilometervis med veier

Innbyggertallet vokste dramatisk i takt med at Seattle ble flatere og flatere. I 1880 hadde byen hatt 3553 innbyggere. Tretti år senere var folketallet nesten 250 000.

Dermed var Seattle blitt den tredje største byen i det vestlige USA, bare overgått av Los Angeles og San Francisco. Derfor bygget byen ut infrastrukturen i rasende fart samtidig med planeringen.

I 1912 hadde byingeniørens folk anlagt 320 kilometer gater, 1300 kilometer fortau og 650 kilometer med vannledninger.

Men ennå var det mange hus som måtte flyttes ned til gateplanet.

Seattle fikk nye veier og fortau

Det drøyde med planeringen av Seattle der det allerede lå hus. Her er hotellet Ross Shire fotografert i 1914.

© Seattle Municipal Archives/Item 240

Trikker endte opp flere meter over gateplanet

Planeringen av Seattles gater skapte store problemer for trafikantene. De stadige utgravningene var en utfordring, ikke minst for byens kabeltrikker.

Under planeringen av Seattles travleste gate, Madison Street, måtte sporvognselskapet løpende klosse opp trikkenes jernbanesviller høyere og høyere for å holde trafikken i gang.

Den banen som førte fra Seattle sentrum til Lake Washington, var byens bratteste. Oppklossingen gjorde at trikkene endte opp med å kjøre nesten to meter over bakken.

Svillene kunne ikke flyttes ned til det nye gateplanet før gaten var helt plan.

Seattles sporvogner led under graveprosjektene.

En passasjer venter på Madison Street-trikken på Third Avenue. Bildet er tatt i 1907.

© Danvis Collection/Imageselect

Den siste delen av Denny Hill slapp ikke unna

I årene rett før 1. verdenskrig ebbet Seattles planeringsprosjekter ut. Byingeniør Reginald Thomson forlot jobben i 1911, og en usikker økonomi satte snart en stopper for flere prosjekter.

Rundt omkring i byen sto det derfor en rekke bratte skrenter som hele tiden truet med å rase sammen.

Derfor vedtok Seattles bystyre i 1928 at de siste 25 meterne av Denny Hill som ennå sto, skulle fjernes.

I årene som hadde gått, hadde byen spredt seg så mye at det ikke lenger var mulig å spyle vekk jorden.

I stedet ble en hær av arbeidere med gravemaskiner satt til å fjerne de siste restene av åsen.

Siste del av Seattles Denny Hill fjernes.

Arbeidet med å fjerne siste rest av Denny Hill begynte i 1928. Det siste lasset ble fraktet bort i 1930.

© Seattle Municipal Archives/Item 3637

Transportbånd førte vekk jorden

Under planeringen av siste rest av Denny Hill fjernet gravemaskinene 3,2 millioner m3 jord og stein.

I stedet for å kjøre vekk jorden med lastebiler, satte byingeniøren opp et flere kilometer langt transportbånd som fraktet jord og stein ut til Seattles havneområde.

Her ble jorden lastet over på store lektere som dumpet Denny Hill i Elliott-bukten – og der ligger restene av den stolte åsen den dag i dag.

Transportbånd førte Seattles jord til havnen.

Jord og grus fra Denny Hill ble lastet opp på store transportbånd.

© Seattle Municipal Archives/Item 4141
Transportbånd førte Seattles jord til havnen.

Hovedtransportbåndet løp rett gjennom Seattle og endte i byens havneområde.

© Seattle Municipal Archives/Item 4117

Protester mot ødeleggelse av naturen

Avbrekket i planeringen av Seattle rundt 1. verdenskrig etterlot byen med en rekke åser som var halvveis borte.

Kraftig styrtregn utløste flere jordskred som dro med seg uheldig plasserte hus ned fra åsene.

En rekke innbyggere begynte også å klage over at Seattles idylliske omgivelser ble ødelagt.

«Naturen har blitt forvandlet fra noe vakkert til et rettvinklet sjakkbrett», skrev fagbladet Engineering News allerede i 1910.

Protestene ble fullstendig ignorert.

Seattles Denny Hill i 1928.

I 1928 kunne de som besøkte toppen av restene av Denny Hill, se hva 30 års planering hadde gjort med byen.

© The Seattle Public Library/Item 22794

Seattles planeringsmani tok slutt

Da restene av Denny Hill var fjernet i 1930, kunne Seattles ingeniører gjøre opp status:

På de 32 årene planeringen hadde tatt, hadde de klart å grave, spyle og sprenge vekk svimlende 38 millioner m3 jord, grus og stein.

Men da hadde byggeteknikker med stål og betong sterkt redusert behovet for et flatt terreng å bygge på.

Dessuten begynte mange å bosette seg i Seattles oppland i stedet for i selve byen. Seattles planeringsmani var omsider slutt.

Seattle før og efter planeringen av Denny Hill.

Restene av Denny Hill ble fjernet på bare to år. Det ble Seattles siste store planeringsprosjekt. Øverst ses Denny Hill i 1928. Nederst ses det samme området i 1931, etter planeringen.

© Seattle Municipal Archives/Item 28958