Wikimedia Commons
Enheduanna

Hvem er den første navngitte forfatteren?

Som verdenshistoriens første navngitte forfatter lovpriste yppersteprestinnen Enheduanna Mesopotamias guder og templer

“Samleren av tavlene var Enheduanna. Min konge, noe har blitt skapt som ingen har skapt tidligere.” Slik signerte historiens første kjente forfatter, Enheduanna, en rekke leirtavler som hun forfattet for ca. 4300 år siden.

Enheduanna var datter av kong Sargon den store, som erobret store deler av Mesopotamia i årene rundt 2300 f.Kr.

I et forsøk på å styrke sin politiske makt besluttet Sargon seg for å forene de mange lokale gudene i det store riket sitt. Oppgaven ble gitt til Enheduanna, som ble innsatt som øverste prestinne.

Hun kastet seg over arbeidet og skrev minst 42 hymner og seks religiøse dikt. Hver hymne var en lovprisning av et bestemt tempel i Sargons rike, mens diktene var hyllester til ulike guder.

F.eks. priser det ene diktet den sumeriske gudinnen Inanna, som senere smeltet sammen med Ishtar som var gudinne for kjærlighet, krig og rettferdighet.