Circle Through New York
Leirtavle

Hvilken sang er den eldste i historien?

En hyllest til fruktbarhetsgudinnen Nikkal – det er temaet i historiens eldste sang, som en oldtidsmusiker komponerte i dagens Syria for rundt 3400 år siden.

På 1950-tallet gjorde franske arkeologer et spennende funn i ruinene av den gamle byen Ugarit i Syria: tallrike leirtavler prydet med kileskrift. Nærmere undersøkelser viste snart at funnet var langt mer storslått enn arkeologene ante.

Dateringen viste at leirtavlene stammet fra rundt 1400 f.Kr. og ble laget av oldtidsfolket hurrittene. Da forskerne gikk i gang med å tyde kileskriften, kunne de se at tavlene inneholdt en rekke hymner til ære for hurrittenes guder.

Historiens eldste sanger hyllet gudene – og en hustru

De fleste av historiens eldste sanger ble skrevet til ære for forskjellige guder. Én enkelt mann brøt imidlertid mønsteret med en kjærlighetserklæring til sin avdøde kone.

Delfisk hymne
© Michael Nicht

Delfiske hymner

År: Ca. 128 f.Kr.
Land: Hellas
Komponist: Athenaios og Limenius

«De delfiske hymnene» består av bruddstykker av to sanger som ble funnet inngravert på en mur i Delfi. Begge sangene er skrevet til guden Apollon og ble fremført ved religiøse opptog. Sangene er de første kjente komposisjonene av navngitte musikere.

Gravmonument
© inharecherche

Seikilos-søylen

År: Ca. 1–100 e.Kr.
Land: Hellas
Komponist: Seikilos

Seikilos-søylen inneholder en av de eldste sangene med både musikk og tekst. Sangens forfatter het Seikilos, og han skrev sangen til sin avdøde hustru, Euterpe, som søylen sto som et gravmonument for i antikken. Søylen ble funnet i 1883 og befinner seg i dag på Nationalmuseet i København.

Kristen hymne
© Public Domain

Oxyrhynchos-hymnen

År: Ca. 200-tallet e.Kr.
Land: Egypt
Komponist: Ukjent

Hymnen er den eldste kristne hymnen hvor både melodi og tekst har overlevd. Den lå blant flere tusen papyruser som ble funnet i den egyptiske byen Oxyrhynchos i 1918. Teksten lovpriser bl.a. den hellige treenighet – Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.

Tavle ga instruksjoner

De fleste av tavlene hadde gått i stykker, men den ene av tavlene fanget raskt forskernes oppmerksomhet. Tavlen viste seg å inneholde en komplett instruksjon til hvordan en av hymnene skulle fremføres.

Den ukjente forfatteren forklarte hvordan en sanger skulle synge teksten – som hyllet fruktbarhetsgudinnen Nikkal – og hvordan en lyrespiller skulle stemme instrumentet sitt og spille sangen.

VIDEO: Hør historiens eldste sang

Video

Sangen finnes i flere utgaver

Hymnen – senere kalt «Hurrittisk hymne nr. 6» – er den eldste kjente sangen som er nedfelt i skrift. Hurrittene kjente imidlertid ikke til vår tids notesystem, og instruksjonene på leirtavlene er derfor åpne for en viss grad av musikalsk fortolkning.

Siden oppdagelsen av hymnen fra oldtiden har flere forskere og musikere fremført sin versjon av historiens eldste sang. En av de mest anerkjente tolkningene kom i 1972, da Anne Kilmer – professor ved University of California – presenterte sin versjon av den 3400 år gamle sangen. Anne Kilmer hadde da studert hymnen i 15 år.

En av de mest populære utgavene er fra 2017. Her opptrådte den kjente tysk-syriske komponisten Malek Jandali med sin egen nytolkning av sangen.

VIDEO: Hør nytolkningen av historiens eldste sang

Video