De første universitetene var små sammenslutninger der elevene i fellesskap bestemte hvilke fag læreren skulle undervise i.

Hvor mange studerte ved middelalderens universiteter?

Eksisterer det oversikter over antall studenter ved de første universitetene?

Historikere anslår at det til sammen bare var et par tusen europeere som hvert år studerte ved et av middelalderens elleve universiteter. Antall studenter varierte alt etter hvor kjente forelesere universitetene hadde. Berømte professorer kunne trekke folk fra hele Europa.

Frem til slutten av 1200-tallet ble ikke betegnelsen universitet brukt om et fysisk sted, men om en sammenslutning av studenter og undervisere. Det latinske ordet for universitet, universitas, betyr sammenslutning. Undervisningen foregikk i klostre, private hjem, eller der det ellers fantes plass.

Kanskje du er interessert i