Pexels
kegler spil bowling

Hvor stammer bowling fra?

I oldtidens Egypt var kjeglespill et hyggelig tidsfordriv, mens spillet i Europa var en langt mer alvorlig sak. På 500-tallet oppfordret kristne prester sognebarna til å kaste stein mot kjegler.

Hvis kjeglene veltet, ble de tilgitt sine synder.

Senere i middelalderen ble spillet brukt til lek, og steinen ble skiftet ut med en trekule.

Martin Luther skal ha vært en ivrig kjeglespiller­. Han erklærte at han var mest begeistret for å spille med ni kjegler.

På 1600-tallet tok utvandrerne med seg spillet til NordAmerika.

“Ninepins” ble forbundet med syndig livsførsel, og i 1830 ble det forbudt i USA. Kjeglespillernes løsning var å “finne opp” et nytt spill ved å legge til en tiende kjegle, stille kjeglene i en trekant og flytte spillet innendørs.