Notesystemet ble til i en tusen år lang prosess.

Hvordan oppsto notesystemet?

Hvor stammer det moderne notesystemet fra?

19. august 2011

Dagens noteskrift har sin opprinnelse på 700-tallet. Her anga såkalte neumer – markeringer på vannrette linjer – om melodistemmen i gregoriansk munkesang skulle gå opp eller ned. Systemet ga ingen opplysninger om de enkelte tonene eller rytmen, og antall linjer kunne variere fra en til sju.

Den italienske munken Guido av Arezzo fra 1000-tallet tilskrives utviklingen av neumene til de første egentlige notene. Hver av dem indikerte en bestemt tone.

Notesystemet ble standardisert til fem strofe­linjer i 1600-tallets Frankrike, der hvert enkelt instrument også fikk sitt eget system. Notene utviklet seg også til flere forskjellige typer tegn, og dermed ble det mulig å angi rytmen. I tillegg fikk notesystemet på 1700-tallet regelmessige, loddrette streker for å vise takten i musikken.

Kanskje du er interessert i