Shutterstock

Hvordan oppsto Ukraina som nasjon?

Den ukrainske staten ble bygget på ruinene av borgerkrig og revolusjon, og gjennom historien har flere forskjellige folkeslag hersket over det området som utgjør dagens Ukraina.

Da Ukraina ble selvstendig i 1991 etter Sovjetunionens sammenbrudd, håpet innbyggerne i landet at det samtidig markerte slutten på 1200 år med gjentatte invasjoner og konstant uro.

Tilbake på 800-tallet var Ukrainas hovedstad, Kyiv, sentrum i Europas største stat, Kyivriket. Det enorme riket strakte seg over det vi i dag kjenner som Ukraina, Russland og Hviterussland.

Etter at Kyivriket ble invadert av Den gylne horde på 1100-tallet, fulgte et utall invasjoner og endringer av landegrenser.

Først på begynnelsen av 1900-tallet begynte vår tids ukrainske folkeidentitet å ta form for alvor, og i forbindelse med den russiske revolusjonen og avslutningen på første verdenskrig oppsto det for første gang en selvstendig ukrainsk stat.

Uavhengigheten ble imidlertid kortvarig, for i 1922 ble landet oppslukt av Sovjetunionen.

Omskiftelig historie skaper fortsatt konflikter

Selv om ukrainerne håpet det motsatte i 1991, gir landets turbulente historie fortsatt opphav til politiske spenninger. Ukrainas uavhengighet har vært en torn i øyet på spesielt Russlands president Vladimir Putin, som gjentatte ganger har omtalt Russland som «Ukrainas moderland», og på den bakgrunn annekterte den ukrainske halvøya Krim i 2014.

Det problematiske forholdet mellom de to landene kulminerte i februar 2022 med en russisk invasjon av Ukraina.

Her brukte den russiske presidenten Ukrainas og Russlands felles historie som argument for å gå til krig da han annonserte invasjonen i en tale til nasjonen. Han omtalte Ukraina som en kunstig stat som egentlig er en del av Russland.

Les også: Ukrainsk og russisk – hva er forskjellen?

«Det moderne Ukraina er helt og holdent skapt av Russland», sa han.

Det meste av verden var imidlertid uenig i denne tolkningen, og bl.a. EU og USA innførte derfor tøffe økonomiske sanksjoner mot Russland som svar på Putins invasjon.